Закони

Нормативно-правові акти з питань діяльності органів внутрішніхсправ України

Законодавчі акти:

 1. Конституція України
 2. Закон України «Про Національну поліцію»
 3. Закон України «Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України»
 4. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»
 5. Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю»
 6. Закон України «По боротьбі з корупцією»
 7. Закон України «Про громадянство України»
 8. Закон України «Про імміграцію»
 9. Закон України «Про біженців»
 10. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»
 11. Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів»
 12. Закон України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі»
 13. Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»
 14. Закон України «Про дорожній рух»
 15. Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини, і прекурсори»
 16. Закон України «Про інформацію»
 17. Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону»
 18. Закон України «Про участь в міжнародних миротворчих операціях»
 19. Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»
 20. Закон України «Про статус ветеранів військової служби і ветераніворганів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист»