Перелік технічних засобів, рекомендованих для організації охорони об'єктів

 

 
   

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ

 

П Е Р Е Л І К

технічних засобів, рекомендованих для організації

охорони об’єктів і діяльності підрозділів охорони

 

затверджений Наказом Департаменту поліції охорони № 16 від 12.02.2020

Київ – 2020

 

 

ЗМІСТ

Сторінка

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП ...………………………………………………………………………………………..………...

3

 

 

 

1

СИСТЕМИ ПЕРЕДАВАННЯ ТРИВОЖНИХ СПОВІЩЕНЬ ………….…………………….........

4

 

 

 

2

ПУЛЬТИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ………………………………………….

5

 

 

 

3

СИСТЕМИ ОХОРОННОЇ І ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ (для об’єктів категорій А, Б, В) .....

6

 

 

 

4

ПРИЛАДИ ПРИЙМАЛЬНО-КОНТРОЛЬНІ ОХОРОННІ і ПОЖЕЖНІ

(для об’єктів категорій А, Б, В) ………………………………………………………….………………

 

12

 

 

 

5

СПОВІЩУВАЧІ ОХОРОННІ ДЛЯ ПРИМІЩЕНЬ (для об’єктів категорій А, Б, В) ..………..….

20

5.1

Сповіщувачі охоронні точкові магнітоконтактні для приміщень …………..……………..….....

20

5.2

Сповіщувачі охоронні точкові тривожної сигналізації про напад для приміщень .……..….….

22

5.3

Сповіщувачі охоронні точкові затоплення для приміщень ...……………………………………..

23

5.4

Сповіщувачі охоронні об’ємні оптико-електронні інфрачервоні пасивні для приміщень ..…..

24

5.5

Сповіщувачі охоронні об’ємні акустичні розбиття скла пасивні для приміщень .………...…...

26

5.6

Сповіщувачі охоронні поверхневі вібраційні пасивні для приміщень ..……………………....…

28

5.7

Сповіщувачі охоронні скомбіновані для приміщень ...…………….……………………………….

29

 

 

 

6

СПОВІЩУВАЧІ ОХОРОННІ ЗОВНІШНІ (для об’єктів категорій А, Б, В) ....………………..….

31

6.1

Сповіщувачі охоронні лінійні оптико-електронні інфрачервоні активні зовнішні ..……….….

31

6.2

Сповіщувачі охоронні поверхневі оптико-електронні інфрачервоні зовнішні ..………..…...….

32

6.3

Сповіщувачі охоронні скомбіновані зовнішні ……..….……………………..…………………..….

33

 

 

 

7

ОПОВІЩУВАЧІ ЗВУКОВІ, СВІТЛОВІ, СВІТЛОЗВУКОВІ (для об’єктів категорій А, Б, В) ....

34

 

 

 

8

СИСТЕМИ КОНТРОЛЮВАННЯ ДОСТУПУ (для об’єктів категорій А, Б, В) .............................

36

 

 

 

9

СИСТЕМИ ТЕЛЕ(ВІДЕО)СПОСТЕРЕЖЕННЯ ОХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(для об’єктів категорій А, Б, В) ……………………………………………………………………….....

 

37

 

 

 

10

СИСТЕМИ ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ

та МОНІТОРИНГУ МОБІЛЬНИХ ОБ’ЄТІВ ..…………………………………………………..….

 

38

 

 

 

11

ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ОХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ……..…………………………………………………………………………..….…..

 

39

 

 

 

12

ІНШЕ ОХОРОННЕ УСТАТКОВАННЯ (для об’єктів категорій А, Б, В) ...……………….…...….

40

 

 

 

 

Додаток 1. Інформація про постачальників технічних засобів, що наведені в Переліку ...…....

41

 

Додаток 2. Класифікація об’єктів, що охороняються ……….………………………………...........

42

       

 

ВСТУП

 

Для прийняття обґрунтованих рішень щодо відповідності параметрів обладнання охоронного призначення функціям, що мають бути на нього покладені, часом недостатньо простого ознайомлення з описом його роботи.

Тільки детальний та комплексний аналіз функціонування обладнання, проведення експлуатаційних випробувань зразків у реальних умовах охорони може підтвердити або спростувати те, що заявлено виробником (постачальником) обладнання.

Цей принцип використовується Департаментом поліції охорони в процесі формування “Переліку технічних засобів, рекомендованих для організації охорони об’єктів та діяльності підрозділів охорони” (далі – Перелік).

Перелік розроблено з метою проведення єдиної технічної політики в галузі організації охорони об’єктів підрозділами ДПО із використанням технічних засобів охоронного чи іншого призначення.

Даний документ містить у собі відомості про технічні засоби, що сертифіковані в Україні.

Наявність сертифіката відповідності є обов’язковою умовою включення технічного засобу охоронного чи іншого призначення до Переліку.

Відбір технічних засобів для включення до Переліку здійснюється на конкурсній основі у відповідності до нормативних документів щодо проведення випробовувань систем охоронної, пожежної, суспільної сигналізації, контролювання доступу, теле(відео)систем для застосування на об’єктах, що охороняються підрозділами ДПО.

Перелік включає у себе основні відомості про технічні засоби, що забезпечують можливість організації охорони об’єктів усіх категорій згідно ГСТУ 78.11.001-98 “Укріпленість об’єктів, що охороняються за допомогою пультів централізованого спостереження Державної служби охорони. Загальні технічні умови” (Додаток Б), а також основні технічні засоби забезпечення діяльності підрозділів ДПО.

В Переліку надана класифікація систем охоронної сигналізації за ступенем безпеки та класом довкілля згідно ДСТУ EN 50131‑1:2014 “Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 1. Загальні вимоги” та систем передавання тривожних сповіщень і пультів централізованого спостереження за категорією передавання згідно ДСТУ EN 50136‑1:2014 “Системи тривожної сигналізації. Системи передавання тривожних сповіщень та устатковання. Частина 1. Загальні вимоги до систем передавання тривожних сповіщень”.

 

Зміни до Переліку готуються ДПО не менше одного разу на рік у вигляді нової редакції.

Електронна версія Переліку розміщується на постійно діючій сторінці Департаменту поліції охорони в мережі Інтернет за адресою: http://www.guard.np.gov.ua/

Інформація про негативні факти функціонування рекомендованих технічних засобів, а також зауваження, пропозиції та рекомендації, що стосуються питань формування Переліку приймаються за тел.: (044) 206-3922, тел/факс: (044) 206-3096 або в письмовому вигляді за адресою: вул. Малопідвальна, буд. 5, м. Київ-01, 01001, Департамент поліції охорони.

 

1. СИСТЕМИ ПЕРЕДАВАННЯ ТРИВОЖНИХ СПОВІЩЕНЬ

Таблиця 1. Системи передавання тривожних сповіщень

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"МОСТ"

з програмним забезпеченням "МОСТ"

у складі:

Система передавання тривожних сповіщень

DP4

I

ТОВ "ТІРАС-12"

(Україна)

/

ТОВ "ТІРАС-12"

(Україна)

 1.  

HASP

Ключ

 1.  

Dray Tek Vigor 2925

або аналогічний

Маршрутизатор

 

Продовження таблиці 1. Системи передавання тривожних сповіщень

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

Устатковання системи передавання тривожних сповіщень

Система передавання тривожних сповіщень

 

 

 

ТОВ "ТЕХНОСИСТЕМ"

(Україна)

/

UTC Fire & Security Kft.,

(Тайвань)

 1.  

VV600-PLUS, VV602-PLUS з монтажною платою VM600P

Сповіщувачі охоронні вібраційні

2

II

 1.  

ATS4099EN

Прилад приймально-контрольний охоронний (панель охоронна інтегрована)

SP3

2

I

 1.  

ATS1110

Рідкокристалічна клавіатура

 1.  

ATS1201, ATS1202

Модулі розширення

 1.  

ATS1810, ATS1811

Вихідні модулі

 1.  

ATS1801

Пристрій для підключення комп’ютера

 1.  

ATS1830

Модуль розширення пам’яті на 1 Мб

Продовження таблиці 1. Системи передавання тривожних сповіщень

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"КАЛІПСО"

Система передавання тривожних сповіщень бездротова

SP2

1

 

ТОВ "КАЛІПСО 2015"

(Україна)

/

ТОВ "КАЛІПСО 2015"

(Україна)

 1.  

КАЛІПСО

Прилад приймально-контрольний охоронний бездротовий

I

 1.  

РБ-301

Пристрій керування (брелок) бездротовий

 1.  

РК-203

Пристрій керування (клавіатура) бездротовий

 1.  

РД-101, РД-106, РД-107

Сповіщувачі охоронні пасивні інфрачервоні бездротові

II

 1.  

РД-112

Сповіщувач охоронний точковий магнітоконтактний бездротовий

 1.  

БС-401

Оповіщувач скомбінований світлозвуковий охоронний бездротовий

I

 

2. ПУЛЬТИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Таблиця 2. Пульти централізованого спостереження

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"Орлан"

з програмним забезпеченням "Фенікс 4"

у складі:

Пульт централізованого спостереження охоронно-пожежний безпровідного каналу зв’язку GSM

DP4

I

ТОВ “Охорона і Безпека”

(Україна)

/

ТОВ “Охорона і Безпека”

(Україна)

 1.  

HASP-PRO

Ключ

 1.  

Орлан-М

Модуль голосового каналу зв’язку

 1.  

Орлан-Mi

Модуль GPRS каналу зв’язку

 1.  

Орлан SMS

Модуль SMS повідомлень

Закінчення таблиці 2. Пульти централізованого спостереження

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"STAM-1 ВТ", "STAM-1 Р",

"STAM-1 PE", "STAM-2 ВТ",

"STAM-2 BE",

"STAM-2 BE LIGHT",

"STAM-2 EB",

"STAM-2 BE PRO",

"STAM-IRS",

"STAM-IRS PRO

Пульти централізованого спостереження

"SATEL" Sp. z o.o.

(Польща)

/

"SATEL" Sp. z o.o.

(Польща)

 1.  

"STAM-1"

 у складі:

Пульт централізованого спостереження

 1.  

STAM-1R, STAM-1 RE,

STAM-1 K, STAM-1 PTSA

Плати розширення

 1.  

SMET-256

Конвертер сповіщень

 1.  

STAM-BOX

Корпус з блоком електроживлення

 

3. СИСТЕМИ ОХОРОННОЇ І ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ (для об’єктів категорій А, Б, В)

 

Таблиця 3. Системи охоронної і пожежної сигналізації

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

Устатковання охоронної системи сигналізації

ТМ "Pyronix"

Компоненти системи охоронної сигналізації

 

 

 

ТОВ “ВІАТЕК”

(Україна)

/

Фірма “Pyronix Limited”

(Велика Британія)

 1.  

COLT QPI, COLT10DL,

KX10DP, KX18DC,

OCTOPUS DQ

Сповіщувачі охоронні оптико-електронні пасивні інфрачервоні

2

II

 1.  

KX12DQ-WE, KX10DP-WE

Сповіщувачі охоронні оптико-електронні пасивні інфрачервоні  бездротові

 1.  

KX10DTP

Сповіщувач охоронний скомбінований оптико-електронний пасивний  інфрачервоний та мікрохвильовий

 1.  

BG16DF, BG2000

Сповіщувачі охоронні акустичні розбиття скла

 1.  

XDH10TT-AM, XDL12TT-AM,

XDL15TT- AM,

Сповіщувачі охоронні скомбіновані оптико-електронні пасивні інфрачервоні та мікрохвильові зовнішні

IV

 1.  

XDH10TT-WE, XDL12TT-WE,

XDL15TT-WE

Cповіщувачі охоронні скомбіновані оптико-електронні  пасивні інфрачервоні та мікрохвильові зовнішні бездротові

 1.  

UR2-WE

Приймач бездротових сповіщувачів

II

 1.  

KEYFOB-WE

Пристрій керування (брелок) бездротовий

II

 1.  

MC1MINI-WE,

MC2-WE

Сповіщувачі охоронні магнітоконтактні бездротові

2

II

 1.  

WL-WE

Сповіщувач охоронний затоплення бездротовий

II

 1.  

CO-WE

Сповіщувач охоронний газоаналізуючий бездротовий

I

 1.  

MC1/SHOCK-WE

Сповіщувач охоронний скомбінований магнітоконтактний та ударний бездротовий

2

II

 1.  

DELTABELL/R-WE

Оповіщувач охоронний скомбінований світло-звуковий бездротовий

IV

Продовження таблиці 3. Системи охоронної і пожежної сигналізації

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

KIT-ENF32WE-APP/GPRS,

KIT-ENF64WE-APP/GPRS

ТМ "Pyronix" у складі:

Компоненти системи охоронної сигналізації

 

 

 

ТОВ “ВІАТЕК”

(Україна)

/

Фірма “Pyronix Limited”

(Велика Британія)

 1.  

Enforcer 32-WE,

Enforcer 64-WE

Прилади приймально-контрольні охоронні

2

II

 1.  

PCX46S-APP/AM,

PCX78S-APP/AM

Прилади приймально-контрольні охоронні

 1.  

PCX-LCDP, PCX-LCDP-W

Пристрої керування (клавіатури)

 1.  

LED-WE,

LEDRKP/WHITE-WE

Пристрої керування (клавіатури) бездротові

 1.  

DIGI-GPRS, DIGI-LAN,

DIGI-WIFI, DIGI-1200

Модулі моніторингу (модеми)

 1.  

PCX-RIX8i, PCX-RIX8+,

PCX-ROX8R8T

Модулі розширення

 1.  

PCX-RIX32-WE

Модуль розширення бездротовий

 1.  

PCX-ATE8R

Модуль релейних виходів

Продовження таблиці 3. Системи охоронної і пожежної сигналізації

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

Устатковання системи охоронної сигналізації

Компоненти системи охоронної сигналізації

 

 

 

ТОВ "ТЕХНОСИСТЕМ"

(Україна)

/

SMP Solution Kft.,

(Угорщина) / (США)

 1.  

SMP-LOB-TRA

Прилад приймально-контрольний доступу (контролер)

2

I

 1.  

AP-1

Сповіщувач охоронний тривожної сигналізації (тривожна панель)

II

 1.  

3040-W/HB304

Сповіщувач охоронний тривожної сигналізації

 1.  

RF218

Передавальний пристрій (передавач)

I

 1.  

RF243/1243

Приймальний модуль (приймач)

 1.  

SMP-LOB-TRA

Прилад приймально-контрольний доступу (контролер)

2

 

 

Продовження таблиці 3. Системи охоронної і пожежної сигналізації

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

ТМ "SAMSON"

у складі:

Система охоронної сигналізації

 

 

 

ТОВ "ОПТА-ФОРТ"

(Україна)

/

Фірма "Shenzhen YuanHang Electronic Co., Ltd." (Китай)

 1.  

SAMSON SA-3008,

SAMSON SA-3.0

Прилади приймально-контрольні охоронні безпровідного GSM каналу зв'язку

1

II

 1.  

SAMSON SA-32,

SAMSON SA-35,

SAMSON SA-38

Сповіщувачі охоронні магнітоконтактні

2

I

 1.  

SAMSON SA-226

Cповіщувач охоронний газоаналізуючий

II

 1.  

SAMSON ABE-150

Cповіщувач охоронний активний інфрачервоний

2

IІІ

 

Продовження таблиці 3. Системи охоронної і пожежної сигналізації

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

Технічні засоби системи охоронної сигналізації

у складі:

Компоненти системи охоронної сигналізації

 

 

 

ТОВ "Безпека Київ"

(Україна)

/

"Crow Electronic Engineering Ltd."

(Ізраїль)

 1.  

"CROW SRP 600",

"CROW D&D",

"CROW GENIUS",

"CROW SWAN QUAD",

"CROW TLC 360",

"CROW NEO PIR CRT"

Сповіщувачі охоронні об'ємні оптико-електронні пасивні інфрачервоні

2

II

 1.  

"CROW SWAN PGB"

Сповіщувач охоронний скомбінований об'ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний та акустичний розбиття скла

 1.  

"CROW SWAN 1000"

Сповіщувач охоронний скомбінований об'ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний та мікрохвильовий активний

 1.  

"CROW GBD2"

Сповіщувач охоронний акустичний розбиття скла

 1.  

"CROW VIB 2000"

Сповіщувач охоронний поверхневий вібраційний

 1.  

"CROW EDS 2000",

"CROW EDS 3000"

Сповіщувачі охоронні скомбіновані об'ємні оптико-електронні пасивні інфрачервоні та мікрохвильові активні зовнішнього встановлення

2

III

 1.  

"CROW MERLIN PRO 2 WAY"

Безпровідний приймач сигналів від сповіщувачів CROW серії Free Wave 2

2

II

 1.  

"CROW FW2 RPTR"

Повторювач для безпровідних пристроїв CROW серії Free Wave 2

 1.  

"CROW FW2 TRANS

(UART)"

Модуль безпровідного приймача серії Free Wave 2

 1.  

"CROW FW2 NEO"

Сповіщувач охоронний об'ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний безпровідний серії Free Wave 2

 1.  

"CROW FW2 PGB "

Сповіщувач охоронний скомбінований об'ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний та акустичний розбиття скла безпровідний серії Free Wave 2

2

II

ТОВ "Безпека Київ"

(Україна)

/

"Crow Electronic Engineering Ltd."

(Ізраїль)

 1.  

"CROW FW2 GBD"

Сповіщувач охоронний акустичний розбиття скла безпровідний серії Free Wave 2

 1.  

"CROW FW2 KEYPAD

(LCD KP)"

Пристрій керування безпровідний (клавіатура) серії Free Wave 2

 1.  

"CROW FW2 ICON KP"

Пристрій керування безпровідний (клавіатура) серії Free Wave 2

 1.  

"CROW FW2 MAG"

Сповіщувач охоронний магнітоконтактний точковий безпровідний серії Free Wave 2

 1.  

"CROW FW2 RMT"

Пристрій керування безпровідний (брелок) серії Free Wave 2

 1.  

"CROW FW2 FLOOD"

Сповіщувач затоплення безпровідний серії Free Wave 2

 1.  

"CROW SERENITY GSM"

Контрольна панель з двостороннім зв'язком з безпровідними пристроями серії Free Wave 2

 1.  

"CROW FW2 CAM"

Сповіщувач охоронний об'ємний інфрачервоний із вбудованою CMOS кольоровою камерою безпровідний серії Free  Wave 2

 1.  

"CROW FW2 SIREN-EXT"

Оповіщувач світлозвуковий зовнішнього встановлення безпровідний серії Free Wave 2

 1.  

"CROW FW2 VESTA"

Оповіщувач звуковий безпровідний серії Free Wave 2

 1.  

"CROW FW2 PANIC WATCH"

Сповіщівач електроконтактний безпровідний (тривожна кнопка) серії Free Wave 2

 1.  

"CROW FW2 EDS3000"

Сповіщувач охоронний об'ємний пасивний інфрачервоний та мікрохвильовий активний зовнішнього встановлення безпровідний серії Free Wave 2

 1.  

"CROW FW2 PIR CRT"

Сповіщувач охоронний об'ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний безпровідний серії Free Wave 2

 1.  

"CROW SHEPHERD CONTROL PANEL"

Контрольна панель з двостороннім зв’язком з безпровідними пристроями серії Free Wave 2

2

II

ТОВ "Безпека Київ"

(Україна)

/

"Crow Electronic Engineering Ltd."

(Ізраїль)

 1.  

"CROW SH-PIR"

Сповіщувач охоронний  об'ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний з дзеркальною оптикою безпровідний серії Free Wave 2

 1.  

"CROW SH-MAG"

Сповіщувач охоронний магнітоконтактний точковий безпровідний серії Free Wave 2

 1.  

"CROW SH-CRT"

Сповіщувач охоронний об'ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний штора безпровідний серії Free Wave 2

 1.  

"CROW SH-GBD"

Сповіщувач охоронний акустичний розбиття скла безпровідний серії Free Wave 2

 1.  

"CROW SH-FLOOD"

Сповіщувач затоплення безпровідний серії Free Wave 2

 1.  

"CROW SH-Keypad"

Пристрій керування безпровідний (клавіатура) серії Free Wave 2

 1.  

"CROW SH-SIRINT"

Оповіщувач звуковий безпровідний серії Free Wave 2

 1.  

"CROW SH-RPT"

Повторювач для безпровідних пристроїв CROW серії Free Wave 2

Продовження таблиці 3. Системи охоронної і пожежної сигналізації

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

“АВАХ”

у складі:

Система сигналізації охоронно-пожежна бездротова

 

 

 

"SATEL" Sp. z o.o.

(Польща)

/

"SATEL" Sp. z o.o.

(Польща)

 1.  

ACU-100, ACU-120, ACU-270

Безпровідні модулі розширення до ППК (контролери)

2

II

 1.  

ARU-100

Ретранслятор сигналів

 1.  

АСХ-100, АСХ-200, АСХ-201

Модулі розширення

 1.  

AMD-100, AMD-100 BR,

AMD-101, AMD-101 BR,

AMD-102, AMD-102 BR,

AMD-103, AMD-103 BR

Сповіщувачі охоронні магнітоконтактні точкові

 1.  

APD-100

Сповіщувач охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний

 

Продовження таблиці 3. Системи охоронної і пожежної сигналізації

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

Технічні засоби системи охоронної сигналізації

у складі:

Компоненти системи охоронної сигналізації

 

 

 

"SATEL" Sp. z o.o.

(Польща)

/

"SATEL" Sp. z o.o.

(Польща)

 1.  

VERSA PLUS,

VERSA IP

Прилади приймально-контрольні охоронно-пожежні

2

II

 1.  

ACU-120, ACU-270, INT-O,

ETHM-1 PLUS

Модулі розширення

 1.  

VERSA-LCDR-WH,

VERSA-LCDM-WRL

Пристрої керування (клавіатури)

 1.  

INT-KLFR-SSW,

INT-KLFR-WSW,

INT-KLFR-BSB

Пристрої керування (клавіатури)

 1.  

INT-TSG-SSW,

INT-TSG-WSW,

INT-TSG-BSB,

INT-TSH-SSW

INT-TSH-WSW,

INT-TSH-BSB,

INT-TSI-SSW,

INT-TSI-WSW,

INT-TSI-BSB

Пристрої керування (клавіатури)

 1.  

INT-KWRL-SSW,

INT-KWRL-WSW,

INT-KWRL-BSB

Пристрої керування (клавіатури)

 1.  

INT-SF-SSW,

INT-SF-WSW, INT-SF-BSB

Пристрої керування (клавіатури)

 1.  

INT-KSG-SSW,

INT-KSG-BSB,

INT-KSG-WSW

Пристрої керування (клавіатури)

 1.  

INT-KLCD-GR,

INT-KLCD-BL,

INT-KLCDL-GR,

INT-KLCDL-BL,

INT-KLCDS-GR,

INT-KLCDS-BL,

INT-KLCDK-GR,

INT-KLCDR-GR,

INT-KLCDR-BL

Пристрої керування (клавіатури)

2

II

"SATEL" Sp. z o.o.

(Польща)

/

"SATEL" Sp. z o.o.

(Польща)

 1.  

INT-S-GR, INT-S-BL,

INT-SK-GR, INT-SZ-GR,

INT-SZ-BL, INT-SZK-GR,

INT-SCR-BL,

Пристрої керування (клавіатури)

 1.  

INT-CR, INT-IT-2,

CZ-EMM, CZ-EMM_4M,

CZ-EMM2, CZ-EMM2_4M,

CZ-EMM3, CZ-EMM4,

CZ-EMM-D, CZ-DALLAS,

PK-01

Зчитувачі

 1.  

BR-STD-1, BR-STD-2

Пристрої керування (брелоки)

 1.  

TR 40 VA, TR 60 VA

Блоки електроживлення

 1.  

APS-412, APS-612, APS-15,

APS-15 BO, APS-30,

APS-30 BO,

APS-524, APS-1012

Джерела електроживлення

 1.  

KNX-BIN24, KNX-BSA12L,

KNX-PS640, KNX-SA41,

KNX-USB, KNX-SA24,

NX-DIM21, NX-BSA12H

Модулі автоматики

 1.  

OMI-1, OMI-2, OMI-3,

OMI-4, OMI-5, OMI-1 A,

OMI-1 B, OMI-2 A, OMI-2 B,

OMI-3 P, OMI-4 P,

OMI-4 PW, OPU-1B,

OPU-2A, OPU-2B

Корпуси

 1.  

INT-E, INT-O, INT-ADR,

INT-PP, INT-ORS, INT-IORS,

INT-RX-S, INT-RS Plus,

INT-KNX-2,

CA-64 ADR-MOD

CA-64 PTSA, INT-FI,

INT-VG, INT-VMG, INT-AV,

INT-AVT, INT-R

Модулі розширення

 1.  

GSM-ETH

Модуль зв’язку

SP2

II

 1.  

OS-T1

Сповіщувачі температури

II

 1.  

TD-1

2

III

 1.  

DS-T1, DS-T2

2

II

 1.  

MZ-1S, MZ-2S, MZ-3S,

MZ-1L, MZ-2L, MZ-3L,

MZ-1CT, MZ-2CT

Клемні колодки

II

 1.  

MZ-3CT

2

II

 

Продовження таблиці 3. Системи охоронної і пожежної сигналізації

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

Технічні засоби системи охоронно-пожежної сигналізації у складі:

Компоненти системи охоронно-пожежної сигналізації

 

 

 

"SATEL" Sp. z o.o.

(Польща)

/

"SATEL" Sp. z o.o.

(Польща)

 1.  

VERSA PLUS, VERSA IP

Прилади приймально-контрольні охоронно-пожежні

2

II

 1.  

ACU-120, ACU-270, INT-O,

ETHM-1 PLUS

Модуль розширення

 1.  

INT-CR, INT-IT-2

Зчитувачі

 1.  

CZ-EMM, CZ-EMM_4M,

CZ-EMM2, CZ-EMM2_4M,

CZ-EMM3, CZ-EMM4,

CZ-EMM-D, CZ-DALLAS,

Зчитувачі

 1.  

PK-01

Зчитувач

 1.  

KNX-BIN24, KNX-BSA12L,

KNX-PS640, KNX-SA41,

KNX-USB, KNX-SA24,

NX-DIM21, NX-BSA12H

Модулі автоматики

 1.  

BR-STD-1, BR-STD-2

Пристрої керування (брелки)

 1.  

VERSA-LCDR-WH,

VERSA-LCDM-WRL

Пристрої керування (клавіатури)

2

II

 1.  

INT-KLFR-SSW,

INT-KLFR-WSW,

INT-KLFR-BSB,

INT-TSG-SSW,

INT-TSG-WSW,

INT-TSG-BSB,

INT-TSH-SSW,

INT-TSH-WSW,

INT-TSH-BSB, INT-TSI-SSW,

INT-TSI-WSW, INT-TSI-BSB,

INT-KWRL-SSW,

INT-KWRL-WSW,

INT-KWRL-BSB,

INT-SF-SSW, INT-SF-WSW,

INT-SF-BSB, INT-KSG-SSW,

INT-KSG-BSB,

INT-KSG-WSW,

INT-KLCD-GR,

INT- KLCD – BL,

INT- KLCDL –GR,

INT- KLCDL –BL,

INT- KLCDS –GR,

INT- KLCDS –BL,

INT- KLCDK –GR,

INT- KLCDR –GR,

INT- KLCDR –BL,

INT-S- GR, INT-S- BL,

INT-SK-GR, INT-SZ-GR,

INT-SZ-BL, INT-SZK-GR,

INT-SCR-BL

Пристрої керування (клавіатури)

2

II

"SATEL" Sp. z o.o.

(Польща)

/

"SATEL" Sp. z o.o.

(Польща)

 1.  

TR 40 VA, TR 60 VA

Блоки електроживлення

 1.  

APS-412, APS-612, APS-15,

APS-15 BO, APS-30,

APS-30 BO, APS-524,

APS-1012

Джерела електроживлення

 1.  

OMI-1, OMI-2, OMI-3,

OMI-4, OMI-5, OMI-1 A,

OMI-1 B, OMI-2 A, OMI-2 B,

OMI-3 P, OMI-4 P,

OMI-4 PW, OPU-1B,

OPU-2A, OPU-2B

Корпуси

 1.  

INT-E, INT-O, INT-ADR,

INT-PP, INT-ORS, INT-IORS,

INT-RX-S, INT-RS Plus,

INT-KNX-2,

CA-64 ADR-MOD,

CA-64 PTSA, INT-FI,

INT-VG, INT-VMG, INT-AV,

INT-AVT, INT-R

Модулі розширення

 1.  

GSM-ETH

Модуль зв’язку

SP2

II

 1.  

OS-T1, TD-1, DS-T1, DS-T2

Сповіщувачі температури

2

II

 1.  

MZ-1S, MZ-2S, MZ-3S,

MZ-1L, MZ-2L, MZ-3L,

MZ-1CT, MZ-2CT, MZ-3CT

Клемні колодки

II

Продовження таблиці 3. Системи охоронної і пожежної сигналізації

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

“МICRA”

у складі:

Система охоронно-пожежної сигналізації бездротова

 

 

 

"SATEL" Sp. z o.o.

(Польща)

/

"SATEL" Sp. z o.o.

(Польща)

 1.  

MICRA

Процесорна плата

 1.  

МКР-300

Пристрій керування (клавіатура)

 1.  

MMD-300, MMD-300 BR,

MMD-302, MMD-302 BR

Сповіщувачі охоронні магнітоконтактні точкові

II

 1.  

MPD-300

Сповіщувач охоронний об’ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний

 1.  

МРТ-300, МРТ-350

Пристрої керування (брелки)

 1.  

MGD-300, MGD-300 BR

Сповіщувачі охоронні акустичні розбиття скла

II

 1.  

MFD-300, MFD-300 BR

Сповіщувачі затоплення

 1.  

MSD-300

Сповіщувач диму та тепла

I

 1.  

МТХ-300

Безпровідний модуль розширення

 1.  

MSP-300 R

Оповіщувач зовнішній світло-звуковий

III

 1.  

DG-1 ME, DG-1 LPG,

DG-1 CO, DG-1 ТСМ

Cповіщувачі витоку газу

2

II

 1.  

FD-1, FD-1 BR

Сповіщувачі затоплення

Продовження таблиці 3. Системи охоронної і пожежної сигналізації

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

Устатковання системи охоронної сигналізації

Компоненти системи охоронної сигналізації бездротової

 

 

 

ТОВ "НВП "АЯКС"

(Україна)

/

ТОВ "НВП "АЯКС"

(Україна)

 1.  

Ajax Hub

Прилад приймально-контрольний

2

I

 1.  

AJAX RR-104, AJAX RR-106,

AJAX RR-108, AJAX ocBridge,

AJAX ocBridge Plus,

AJAX uartBridge

Приймачі бездротових сповіщувачів

II

 1.  

AJAX WS-401, AJAX WS-402,

AJAX DoorProtect,

AJAX DoorProtect Plus

Сповіщувачі охоронні точкові магнітоконтактні бездротові

 1.  

AJAX WS-301,

AJAX MotionProtect,

AJAX MotionProtect Plus

Сповіщувачі охоронні об'ємні оптико-електронні пасивні інфрачервоні бездротові

 1.  

AJAX MotionProtect Outdoor

Сповіщувачі охоронні об'ємні оптико-електронні пасивні інфрачервоні бездротові зовнішнього призначення

IV

 1.  

AJAX WS-601,

AJAX GlassProtect

Сповіщувачі охоронні акустичні розбиття скла бездротові

II

 1.  

AJAX CombiProtect

Сповіщувач охоронний скомбінований бездротовий

I

 1.  

AJAX WS-802,

AJAX LeaksProtect

Сповіщувачі охоронні затоплення бездротові

 1.  

Ajax MotionProtect Plus

Сповіщувачі охоронні об'ємні оптико-електронні пасивні інфрачервоні бездротові

 1.  

AJAX WS-201

Оповіщувачі охоронні світлозвукові бездротові

III

 1.  

AJAX StreetSiren

Оповіщувачі охоронні світлозвукові бездротові

II

 1.  

AJAX HomeSiren

Оповіщувачі охоронні світлозвукові бездротові

I

 1.  

AJAX WS-101,

AJAX SpaceControl

Пристрої керування (брелок) бездротові

II

 1.  

AJAX WS-102, AJAX KeyPad

Пристрої керування (клавіатура) бездротові

 1.  

AJAX Transmitter

Модуль інтеграції (приймач-передавач)

III

Закінчення таблиці 3. Системи охоронної і пожежної сигналізації

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

“MAKS PRO”

у складі:

Система охоронної сигналізації бездротова

2

І

ТОВ "Інтегрейтед Текнікал Віжн Лтд."

(Україна)

/

ТОВ "Інтегрейтед Текнікал Віжн Лтд."

(Україна)

 1.  

MAKS PRO

Прилад приймально-контрольний безпровідний з передаванням сповіщень через мережу GSM

 1.  

MAKS PIR

Сповіщувач охоронний об'ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний бездротовий

 1.  

MAKS WDC

Сповіщувач охоронний точковий магнітоконтактний бездротовий

 1.  

MAKS Siren

Оповіщувач охоронний бездротовий

 

4. ПРИЛАДИ ПРИЙМАЛЬНО-КОНТРОЛЬНІ ОХОРОННІ і ПОЖЕЖНІ (для об’єктів категорій А, Б, В)

Таблиця 4. Прилади приймально-контрольні охоронні і пожежні

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

“ОРІОН-4Т.2”

у складі:

Прилад приймально-контрольний охоронний

ТОВ "Тірас-12"

(Україна)

/

ТОВ "Тірас-12"

(Україна)

 1.  

Кл-4ТД

Клавіатура

 1.  

“ОРІОН-4ТІ.2”

(ТУ У 19360971.004-99)

у складі:

Прилад приймально-контрольний охоронний

 1.  

Фільтр

Вмонтований фільтр 18 кГц

 1.  

БПТЛ

Вмонтований блок підключення телефонної лінії

 1.  

Кл-4Т.1, Кл-4ТД

Клавіатури

 1.  

ВІП ОРІОН-4Т.1,

ВІП ОРІОН-4Т

Виносні індикаційні пульти (панелі)

 1.  

ПСО 18кГц-GPRS,

ПСО 18кГц-GPRS(і)

Пристрої сполучення об’єктові

 1.  

“ОРІОН-4Т.3.2” mini”

у складі:

Прилад приймально-контрольний охоронний

 1.  

Кл-4ТД

Клавіатура

 1.  

БПМЕ

Змінний блок підключення до мережі Ethernet

 1.  

“ОРІОН-4І.3.2 mini”

у складі:

Прилад приймально-контрольний охоронний

 1.  

Кл-4ТД

Клавіатура

 1.  

БПМЕ

Змінний блок підключення до мережі Ethernet

 1.  

“ОРІОН-1ТК”

(ТУ У 19360971.004-99)

у складі:

Прилад приймально-контрольний охоронний

 1.  

GSM-модуль

Вмонтований модуль передавання даних

 1.  

GSM-тривожна кнопка

Тривожна кнопка CSD-формату передавання даних

 1.  

“ОРІОН-4Т.3.2”

(ТУ У 19360971.004-99)

у складі:

Прилад приймально-контрольний охоронний

 1.  

Кл-4ТД

Клавіатура

 1.  

БПМЕ

Змінний блок підключення до мережі Ethernet

 1.  

“ОРІОН-8Т.3.2”

(ТУ У 19360971.004-99)

у складі:

Прилад приймально-контрольний охоронний

 1.  

Кл-8ТД

Клавіатура

 1.  

БПМЕ

Змінний блок підключення до мережі Ethernet

 1.  

“ОРІОН-8ТР”

(ТУ У 19360971.004-99)

у складі:

Прилад приймально-контрольний охоронний

 1.  

Кл-8ТД

Клавіатура

 1.  

Оріон – Р32С

Цифровий радіомодуль

 1.  

"ОРІОН-8Т.1.2

у складі:

Прилад приймально-контрольний охоронний

 1.  

Кл-8Т.1

Клавіатура

 1.  

ВІП ОРІОН-8Т.1

Виносний індикаційний пульт (панель)

 1.  

ПСО 18кГц-GPRS

Пристрій сполучення об’єктовий

 1.  

"ОРІОН-8Т.2"

у складі:

Прилад приймально-контрольний охоронний

 1.  

Кл-8ТД

Клавіатура

 1.  

“ОРІОН -16”

(ТУ У 31.6-19360971-013:2007)

у складі:

Прилад приймально-контрольний охоронний

 1.  

Кл-16

Клавіатура

 1.  

ВІП ОРІОН-16

Виносний індикаційний пульт (панель)

 1.  

МРЛ-2.1

Модуль релейних ліній

 1.  

БПМЕ

Блок підключення до мережі Ethernet

 1.  

ПСО "18кГц-GPRS",

ПСО "18кГц-GPRS(і)"

Пристрої сполучення об’єктові

 1.  

“ОРІОН-4ТМ.1"

у складі:

Прилад приймально-контрольний охоронний

 1.  

Кл-4ТД

Клавіатура

 1.  

Оріон-16Т.2

(ТУ У 31.6-19360971-013:2007)

у складі:

Прилад приймально-контрольний охоронний

 1.  

Кл-16

Клавіатура

 1.  

ВІП ОРІОН-16

Виносний індикаційний пульт (панель)

 1.  

Фільтр

Вмонтований фільтр 18 кГц

 1.  

БПТЛ

Вмонтований блок підключення телефонної лінії

 1.  

Оріон-16Т.2

(ТУ У 31.6-19360971-013:2007)

у складі:

Прилад приймально-контрольний охоронний

ТОВ "Тірас-12"

(Україна)

/

ТОВ "Тірас-12"

(Україна)

 1.  

Кл-16

Клавіатура

 1.  

ВІП ОРІОН-16

Виносний індикаційний пульт (панель)

 1.  

Фільтр

Вмонтований фільтр 18 кГц

 1.  

БПТЛ

Вмонтований блок підключення телефонної лінії

 1.  

«ОРІОН-16Т.3.2»

у складі:

Прилад приймально-контрольний охоронний

 1.  

Кл-16

Клавіатура

 1.  

ВІП ОРІОН-16

Виносний індикаційний пульт (панель)

 1.  

Ajax

Радіомодуль

 1.  

Crow

Радіомодуль

 1.  

БПМЕ

Блок підключення до мережі Ethernet

 1.  

МРЛ-2.1

Модуль релейних ліній

 1.  

«ОРІОН-8ТМ.1»

у складі:

Прилад приймально-контрольний охоронний

 1.  

Кл-8ТД

Клавіатура

 1.  

«ОРІОН-4І.3.2»

(ТУ У 19360971.004-99)

у складі:

Прилад приймально-контрольний охоронний

 1.  

Кл-4ТД

Клавіатура

 1.  

БПМЕ

Блок підключення до мережі Ethernet

 1.  

«ОРІОН-8І.3.2»

(ТУ У 19360971.004-99)

у складі:

Прилад приймально-контрольний охоронний

 1.  

Кл-8ТД

Клавіатура

 1.  

БПМЕ

Змінний блок підключення до мережі Ethernet

 1.  

«ОРІОН-16І.3.2»

(ТУ У 19360971.004-99)

у складі:

Прилад приймально-контрольний охоронний

 1.  

Кл-16

Клавіатура

 1.  

БПМЕ

Змінний блок підключення до мережі Ethernet

 1.  

ВІП ОРІОН-16

Виносний індикаторний пульт (панель)

 1.  

МРЛ-2.1

Модуль релейних ліній

 1.  

«ОРІОН-16ТР»

(ТУ У 19360971.004-99)

у складі:

Прилад приймально-контрольний охоронний

 1.  

Кл-16

Клавіатура

 1.  

ВІП ОРІОН-16

Виносний індикаторний пульт (панель)

 1.  

Оріон-Р32С

Радіомодуль цифровий

 1.  

"ОРІОН-8.128"

у складі:

Прилад приймально-контрольний охоронний

 1.  

Кл-LCD, Кл-ГР

Клавіатури

 1.  

МНШ

Пристрій нарощування шлейфів

 1.  

МПЗЛ

Модуль підключення до зайнятої телефонної лінії

 1.  

МПМG

Вмонтований модуль підключення до мережі GSM

 1.  

МПМЕ

Модуль підключення до мережі Ethenet

 1.  

ВІП-32

Виносна індикаторна панель

 1.  

МРЛ-8.1

Модуль релейних ліній

 1.  

МНШ8-RS485

Модуль нарощування шлейфів

 1.  

"ОРІОН-4І.3.2"

у складі:

Прилад приймально-контрольний охоронний

 1.  

Кл-8ТД

Клавіатура

 1.  

БПМЕ

Змінний блок підключення до мережі Ethernet

 1.  

МПМG

Вмонтований модуль підключення до мережі GSM

 

Продовження таблиці 4. Прилади приймально-контрольні охоронні і пожежні

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"Оріон NOVA 4"

у складі:

Прилад приймально-контрольний охоронний

2

II

ТОВ "Тірас-12"

(Україна)

/

ТОВ "Тірас-12"

(Україна)

 1.  

К-LED,

К-LСD,

К-GLCD

Клавіатури

 1.  

М-NET

Модуль підключення до мережі Ethernet

 1.  

М-GSM

Модуль підключення до мережі GSM

 1.  

M-ZР box

Модуль нарощування шлейфів (зон) і виходів

 1.  

M-Z

Модуль нарощування шлейфів (зон)

 1.  

M-WRL,

M-WRL(С) box

Модулі підключення безпровідних зон

 1.  

М-OUT8R

Модуль релейних виходів

 1.  

P-IND32

Панель індикації

 1.  

"Оріон NOVA 4і "

у складі:

Прилад приймально-контрольний охоронний

2

II

ТОВ "Тірас-12"

(Україна)

/

ТОВ "Тірас-12"

(Україна)

 1.  

К-LED4, К-GLED4,

К-GLCD

Клавіатури

 1.  

М-NET

Модуль підключення до мережі Ethernet

 1.  

М-GSM

Модуль підключення до мережі GSM

 1.  

M-ZР box

Модуль нарощування шлейфів (зон) і виходів

 1.  

M-Z

Модуль нарощування шлейфів (зон)

 1.  

M-WRL, M-WRL(С) box

Модулі підключення безпровідних зон

 1.  

М-OUT8R

Модуль релейних виходів

 1.  

P-IND32

Панель індикації

 1.  

"Оріон NOVA 8"

у складі:

Прилад приймально-контрольний охоронний

2

II

 1.  

К-LED8, К-GLED8, К-GLCD

Клавіатури

 1.  

М-NET

Модуль підключення до мережі Ethernet

 1.  

М-GSM

Модуль підключення до мережі GSM

 1.  

M-ZР box

Модуль нарощування шлейфів (зон) і виходів

 1.  

M-Z

Модуль нарощування шлейфів (зон)

 1.  

M-WRL, M-WRL(С) box

Модулі підключення безпровідних зон

 1.  

М-OUT8R

Модуль релейних виходів

 1.  

P-IND32

Панель індикації

 1.  

"Оріон NOVA 8і"

у складі:

Прилад приймально-контрольний охоронний

2

II

 1.  

К-LED8, К-GLED8, К-GLCD

Клавіатури

 1.  

М-NET

Модуль підключення до мережі Ethernet

 1.  

М-GSM

Модуль підключення до мережі GSM

 1.  

M-ZР box

Модуль нарощування шлейфів (зон) і виходів

 1.  

M-Z

Модуль нарощування шлейфів (зон)

 1.  

M-WRL, M-WRL(С) box

Модулі підключення безпровідних зон

 1.  

М-OUT8R

Модуль релейних виходів

 1.  

P-IND32

Панель індикації

 1.  

"Оріон NOVA 8+"

у складі:

Прилад приймально-контрольний охоронний

2

II

 1.  

К-LED8, К-GLED8, К-GLCD

Клавіатури

 1.  

М-NET

Модуль підключення до мережі Ethernet

 1.  

М-GSM

Модуль підключення до мережі GSM

 1.  

M-ZР box

Модуль нарощування шлейфів (зон) і виходів

 1.  

M-Z

Модуль нарощування шлейфів (зон)

 1.  

M-WRL, M-WRL(С) box

Модулі підключення безпровідних зон

 1.  

М-OUT8R

Модуль релейних виходів

 1.  

P-IND32

Панель індикації

 1.  

"Оріон NOVA 16"

у складі:

Прилад приймально-контрольний охоронний

2

II

 1.  

К-LED16, К-GLED16,

К-GLCD

Клавіатури

 1.  

М-NET

Модуль підключення до мережі Ethernet

 1.  

М-GSM

Модуль підключення до мережі GSM

 1.  

M-ZР box

Модуль нарощування шлейфів (зон) і виходів

 1.  

M-Z

Модуль нарощування шлейфів (зон)

 1.  

M-WRL, M-WRL(С) box

Модулі підключення безпровідних зон

 1.  

М-OUT8R

Модуль релейних виходів

 1.  

P-IND32

Панель індикації

 1.  

"Оріон NOVA 16і"

у складі:

Прилад приймально-контрольний охоронний

2

II

 1.  

К-GLED16, К-GLED16,

К-GLCD

Клавіатури

 1.  

М-NET

Модуль підключення до мережі Ethernet

 1.  

М-GSM

Модуль підключення до мережі GSM

 1.  

M-ZР box

Модуль нарощування шлейфів (зон) і виходів

 1.  

M-Z

Модуль нарощування шлейфів (зон)

 1.  

M-WRL, M-WRL(С) box

Модулі підключення безпровідних зон

 1.  

М-OUT8R

Модуль релейних виходів

 1.  

P-IND32

Панель індикації

 

Продовження таблиці 4. Прилади приймально-контрольні охоронні і пожежні

 1.  

"Оріон NOVA"

у складі:

Прилад приймально-контрольний охоронний

3

II

ТОВ "Тірас-12"

(Україна)

/

ТОВ "Тірас-12"

(Україна)

 1.  

K-PAD4, K-PAD4+,

K-PAD8, K-PAD8+,

K-PAD16, K-PAD16+

Клавіатури

 1.  

K-PAD OLED,

K-PAD16 OLED+

Клавіатури

 1.  

M-OUT2R, M-OUT2R box

Модулі релейних виходів

 1.  

M-ZP mBox, M-ZP sBox

Модулі нарощування шлейфів (зон) і виходів

Продовження таблиці 4. Прилади приймально-контрольні охоронні і пожежні

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"Оріон NOVA 8+"

у складі:

Прилад приймально-контрольний охоронний

SP3

2

II

ТОВ "Тірас-12"

(Україна)

/

ТОВ "Тірас-12"

(Україна)

 1.  

К-LСD, К-LED,

К-LED4, К-LED8,

К-LED16, К-GLCD,

К-GLED4, К-GLED8,

К-GLED16

Клавіатури

 1.  

М-NET

Модуль підключення до мережі Ethernet

 1.  

М-GSM

Модуль підключення до мережі GSM

 1.  

M-ZР box, M-Z

Модулі нарощування шлейфів (зон) і виходів

 1.  

M-WRL, M-WRL(С) box

Модулі підключення безпровідних зон

 1.  

М-OUT8R

Модуль релейних виходів

 1.  

P-IND32

Панель індикації

 1.  

“Orion NOVA L”

у складі:

Прилад приймально-контрольний охоронний

SP4

3

II

 1.  

К-LСD,

К-GLCD

Клавіатури

 1.  

M-Z, M-Z box

Модулі нарощування шлейфів (зон)

 1.  

М-NET+

Модуль підключення до мережі Ethernet

 1.  

M-WiFi

Модуль підключення до мережі Wi-Fi

 1.  

M-WRL(А)

Модуль підключення безпровідних зон

 1.  

“Orion NOVA L(і)”

у складі:

Прилад приймально-контрольний охоронний

SP4

3

II

 1.  

К-LСD, К-GLCD

Клавіатури

 1.  

M-Z, M-Z box

Модулі нарощування шлейфів (зон)

 1.  

М-NET+

Модуль підключення до мережі Ethernet

 1.  

M-WiFi

Модуль підключення до мережі Wi-Fi

 1.  

M-WRL(А)

Модуль підключення безпровідних зон

 1.  

“Orion NOVA М”

у складі:

Прилад приймально-контрольний охоронний

SP4

3

II

 1.  

К-LСD, К-GLCD

Клавіатури

 1.  

M-Z, M-Z box

Модулі нарощування шлейфів (зон)

 1.  

М-NET+

Модуль підключення до мережі Ethernet

 1.  

 

 

 1.  

M-WiFi

Модуль підключення до мережі Wi-Fi

 1.  

M-WRL(А)

Модуль підключення безпровідних зон

 1.  

“Orion NOVA М(і)”

у складі:

Прилад приймально-контрольний охоронний

SP4

3

II

 1.  

К-LСD, К-GLCD

Клавіатури

 1.  

M-Z, M-Z box

Модулі нарощування шлейфів (зон)

 1.  

М-NET+

Модуль підключення до мережі Ethernet

 1.  

M-WiFi

Модуль підключення до мережі Wi-Fi

 1.  

M-WRL(А)

Модуль підключення безпровідних зон

 1.  

“Orion NOVA S”

у складі:

Прилад приймально-контрольний охоронний

SP4

3

II

 1.  

К-LСD, К-GLCD

Клавіатури

 1.  

M-Z, M-Z box

Модулі нарощування шлейфів (зон)

 1.  

М-NET+

Модуль підключення до мережі Ethernet

 1.  

M-WiFi

Модуль підключення до мережі Wi-Fi

 1.  

M-WRL(А)

Модуль підключення безпровідних зон

 1.  

“Orion NOVA S(і)”

у складі:

Прилад приймально-контрольний охоронний

SP4

3

II

 1.  

К-LСD, К-GLCD

Клавіатури

 1.  

M-Z, M-Z box

Модулі нарощування шлейфів (зон)

 1.  

М-NET+

Модуль підключення до мережі Ethernet

 1.  

M-WiFi

Модуль підключення до мережі Wi-Fi

 1.  

M-WRL(А)

Модуль підключення безпровідних зон

 1.  

“Orion NOVA XS”

у складі:

Прилад приймально-контрольний охоронний

SP4

2

II

 1.  

К-LED4, К-LED8, К-LED16

Клавіатури

 1.  

M-ZР box

Модуль нарощування шлейфів (зон) і виходів

 1.  

М-OUT8R

Модуль релейних виходів

 1.  

“Orion NOVA XS(і)”

у складі:

Прилад приймально-контрольний охоронний

SP4

2

II

 1.  

К-LED4, К-LED8, К-LED16

Клавіатури

 1.  

M-ZР box

Модуль нарощування шлейфів (зон) і виходів

 1.  

М-OUT8R

Модуль релейних виходів

Продовження таблиці 4. Прилади приймально-контрольні охоронні і пожежні

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"ДУНАЙ-8L"

Прилад приймально-контрольний охоронний

ТОВ НВФ

“ВЕНБЕСТ ЛТД”

(Україна)

/

ТОВ НВФ

“ВЕНБЕСТ ЛТД”

(Україна)

 1.  

"ВБД4"

у складі:

Прилад приймально-контрольний охоронний

 1.  

ВБД 4-МУ

Модулі

 1.  

ВБД 4-КИ

 1.  

"ВБД-6"

у складі:

Прилад приймально-контрольний охоронний

 1.  

ВБД6-МУ

Модулі

 1.  

ВБД6-ИНД

 1.  

ВБД6-КМ

 1.  

ВБД6-RS2, ВБД6-RS4

 1.  

DAN-DKN

 1.  

ВБД6-ДШ

 1.  

ВБД6-G1S

 1.  

ВБД6-УР

 1.  

ВБД6-ТМ

 1.  

"Дунай"

у складі:

Прилад приймально-контрольний охоронний

 1.  

Дунай-БП, Дунай-БП1.1, Дунай-БП1.3, Дунай-БП2.3

Модулі

 1.  

Дунай-АД3, "Дунай-АД8

 1.  

Дунай-РК4

 1.  

Дунай-РЛ2, Дунай-РЛ4

 1.  

Дунай-ТМ

 1.  

Дунай-КС8, Дунай-КС16

 1.  

Дунай-КЖ

 1.  

Дунай-TML, Дунай-ТМБ,

Дунай-TMR

 1.  

Дунай-KLPT

 1.  

Дунай-RS2, "Дунай-RS4

 1.  

Дунай-CTM

 1.  

Дунай-DAN-DKN

 1.  

Дунай-РЛ21, Дунай-РЛ41

 1.  

Дунай-G1S, Дунай-G1R

 1.  

Дунай-ET

 1.  

ВБД6-КМ2

 1.  

Селена-КМ3

 1.  

Дунай-УВИ

 1.  

Дунай-СМ8, Дунай-СМ16

 1.  

Дунай-КЛК8, Дунай-КЛК16

 1.  

Дунай-СМ8G1S, Дунай-ИНД8

 1.  

"Дунай-4.1",

"Дунай-4.2",

"Дунай-4.3"

у складі:

Прилади приймально-контрольні охоронні

 1.  

Дунай-КА

Пристрій керування "Шифропристрій–Клавіатура"

 

Продовження таблиці 4. Прилади приймально-контрольні охоронні і пожежні

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

«Лунь-15»

(ТУ У 26.3-36819335-016:2012)

у складі:

Прилад приймально-контрольний охоронний

ТОВ "Охорона і Безпека"

(Україна)

/

ТОВ "Охорона і Безпека"

(Україна)

 1.  

GSM

Вбудовані модулі GPRS і Voice каналів зв’язку з ПЦН

 1.  

Visonic, Астру, Аякс, Риелта

Вбудований модуль для безпровідних сповіщувачів

 1.  

"Лунь-19"

у складі:

Прилад приймально-контрольний охоронний

 1.  

Р433,

Р433А,

Р433М

Модулі розширення

 1.  

Wi-Fi 19

Модуль розширення

 1.  

A-Sensor

Сповіщувач нахилу та удару

 1.  

"Лунь-9Т"

у складі:

Прилад приймально-контрольний охоронний

2

I

 1.  

Лінд-8, Лінд-10, Лінд-Т

Блоки індикації та управління

 1.  

A-Sensor

Сповіщувач нахилу та удару

 1.  

"Лунь-9С"

Пристрій сполучення об’єктовий

2

I

 1.  

"Лунь-7Т", "Лунь-7Н", "Лунь-73Т", "Лунь-73Н"

у складі:

Прилади приймально-контрольні охоронні

2

I

ТОВ "Охорона і Безпека"

(Україна)

/

ТОВ "Охорона і Безпека"

(Україна)

 1.  

Лінд 7

Індикатор зон

 1.  

Лінд-9

Блок індикації та управління

 1.  

A-Sensor

Сповіщувач нахилу та удару

 1.  

"Лунь-11"

у складі:

Прилад приймально-контрольний охоронний

2

I

 1.  

Лунь-11Н, Лунь-11Е,

АМ-11, МРВ-8М

Модулі розширення

 1.  

Дозор

Модуль фотопідтвердження

 1.  

LanCom

Комунікатором Ethernet ";

 1.  

Р433, Р433А, Р433М

Модуль розширення

 1.  

ТК17

Телефонним комунікатором

 1.  

Лінд-11, Лінд-11LED,

Лінд-11ТМ, Лінд-9М

Пристрої індикації та управління

 1.  

"Лунь-11mod.3",

"Лунь-11mod.4",

"Лунь-11mod.5",

"Лунь-11mod.6"

у складі:

Прилади приймально-контрольні охоронні

2

I

 1.  

Лунь-11Н, Лунь-11Е,

АМ-11, МРВ-8М

Модулі розширення

 1.  

Дозор

Модуль фотопідтвердження

 1.  

LanCom

Комунікатор Ethernet

 1.  

Р433, Р433А, Р433М,

L25-P433, L25-P433A,

L25-P433M, L25-CROW B,

CROW-Лунь-11, W11M

Модулі розширення

 1.  

ТК17

Телефонний комунікатор

 1.  

Лінд-11, Лінд-11LED,

Лінд-11ТМ", Лінд-EМ",

Лінд-9М, Лінд-9М2,

Лінд-9М3, Лінд-15, Лінд-29

Пристрої індикації та управління

 1.  

"Лунь-23", "Лунь-23Т",

"Лунь-23Е"

у складі:

Прилади приймально-контрольні охоронні

2

I

 1.  

А-Sensor

Сповіщувач нахилу та удару

 1.  

АМ-11

Модуль розширення

 1.  

Лінд-ЕМ, Лінд-7, Лінд-11ТМ

Пристрої індикації та управління

Продовження таблиці 4. Прилади приймально-контрольні охоронні і пожежні

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"Кронос-ОП4",

"Кронос-ОП8",

"Кронос-А",

"Кронос-4",

"Кронос-8"

Прилади приймально-контрольні охоронні

ТОВ НВП "Кронос"

(Україна)

/

ТОВ НВП "Кронос"

(Україна)

Продовження таблиці 4. Прилади приймально-контрольні охоронні і пожежні

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"MAKC 4064P-M4064KP",

"MAKC 2708-M8588RK",

"MAKC 3718Р-M4064KP",

"MAKC 3718-M4064KP",

"MAKC 8588-M8588RK"

з радіомодулями системи стільникового зв’язку

GSM-900/1800

у складі:

Прилади приймально-контрольні охоронні

2

І

ТОВ "Інтегрейтед Текнікал Віжн Лтд."

(Україна)

/

ТОВ "Інтегрейтед Текнікал Віжн Лтд."

(Україна)

 1.  

MAKC GPRS

Приймач сповіщень

 1.  

MAKC Ethernet

Приймач сповіщень

 1.  

КС133Р

Пристрій керування виходами з обладнанням радіодоступу

 1.  

WB864

Пристрій керування (пульт) радіоканальний

 1.  

MP8108

Модуль розширення провідних шлейфів

 1.  

MPK8701

Модуль GSM комунікатора

 1.  

МШР

Модуль розширення безпровідних шлейфів

Продовження таблиці 4. Прилади приймально-контрольні охоронні і пожежні

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"INTEGRA 128-WRL",

"INTEGRA 24",

"INTEGRA 32",

"INTEGRA 64",

"INTEGRA 64 PLUS",

"INTEGRA 128"

Прилади приймально-контрольні охоронні

2

"SATEL" Sp. z o.o.

(Польща)

/

"SATEL" Sp. z o.o.

(Польща)

 1.  

"INTEGRA 128 PLUS",

"INTEGRA 256 PLUS"

Прилади приймально-контрольні охоронні

3

 1.  

"VERSA 15",

"VERSA 10",

"VERSA 5"

у складі:

Прилади приймально-контрольні охоронні

 1.  

VERSA-LCD-GR,

VERSA-LCD-BL,

VERSA-LED-GR,

VERSA-LED-BL,

VERSA-LCDM-WH,

VERSA-LCDR-WH,

VERSA-LCDM-WRL

Пристрої керування (клавіатури)

 1.  

VERSA-MCU

Безпровідний модуль розширення (контролер)

 1.  

DT-1

Пристрій автодозвону

 1.  

GPRS-A

Модуль моніторингу

 1.  

ETHM-1 PLUS, ETHM-2,

GSM-X-ETX

Модулі комунікаційні

 1.  

GSM-X, INT-GSM

Модулі зв’язку

 1.  

ANT-GSM-E, ANT-GSM-I,

ANT-OBU-Q, ANT-900/1800

Антени

 1.  

"СА-5", "СА-6"

у складі:

Прилади приймально-контрольні охоронні

 1.  

СА-6 Р

Процесорна плата

 1.  

СА-6 KLED, СА-6 KLED-S

Пристрої керування (клавіатури)

 1.  

"СА-10" у складі:

Прилад приймально-контрольний охоронний

 1.  

СА-10 Р

процесорна плата

 1.  

СА-10 KLСD, СА-10 KLСD-L,

СА-10 BLUE-S, СА-10 KLED,

СА-10 KLED-S

Пристрої керування (клавіатури)

 1.  

CA-10 E

Модуль розширення

 1.  

SM-2

Синтезатор мови

 1.  

SZW-02

пристрій керування

 1.  

"SET PERFECTA 16/A",

"SET PERFECTA 32/A",

"SET PERFECTA 16-WRL/A"

"SET PERFECTA 32-WRL/A"

у складі:

Прилади приймально-контрольні охоронні

2

 1.  

PERFECTA 16,

PERFECTA 32,

PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32-WRL

Процесорні плати

 1.  

PRF-LCD, PRF-LCD-WRL

Пристрої керування (клавіатури)

Продовження таблиці 4. Прилади приймально-контрольні охоронні і пожежні

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"ОКО-PRO",

"ОКО-PRO-X", "OKO-U2"

у складі:

Прилади приймально-контрольні охоронні

2

ТОВ “СЕЙБА”

(Україна)

/

ТОВ “СЕЙБА”

(Україна)

 1.  

ОКО-КВМ

Пристрій керування (клавіатура)

 1.  

"IButton"

Зчитувач

 1.  

Touch Memory,

OKO-U, OKO-S2»

Ключі

 1.  

4і-4о

Пристрій розширення входів-виходів

 1.  

"OKO-7S", "OKO-S2

у складі:

Прилади приймально-контрольні охоронні

1

 1.  

"IButton

Зчитувач

 1.  

Touch Memory

Ключ

 

 

Продовження таблиці 4. Прилади приймально-контрольні охоронні і пожежні

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

“ІнтТел-Вхх”

(ТУ У 31.6-33191594-001:2005)

у складі:

Прилади приймально-контрольні охоронні

2

ТОВ “ВКП «ІНТЕГРАЛ”

(Україна)

/

ТОВ “ВКП «ІНТЕГРАЛ”

(Україна)

 1.  

ІнтТел-Б4 (ІНТВ 3.856.040),

ІнтТел-Б8 (ІНТВ 3.856.080),

ІнтТел-Б16 (ІНТВ 3.856.160)

Прилади базові

 1.  

ІнтТел-КІ/хх” (КЛ/хх)

(ІНТВ 3.856.100)

Пристрої санкціонованого доступу

 1.  

ІнтТел-ТМ (ІНТВ 3.856.199)

 1.  

ІнтТел-ПІ/хх (ІНТВ 3.856.216)

Оповіщувач багатозонний

 1.  

ІнтТел-GSM (GSM/2)

(ІНТВ 3.856.900)

Пристрої сполучення об’єктові

 1.  

ІнтТел-GSM/WiFi

(ІНТВ 3.856.124)

 1.  

ІнтТел-NET/GSM

(ІНТВ 3.856.116)

Продовження таблиці 4. Прилади приймально-контрольні охоронні і пожежні

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"HS-3032", "HS3128",

у складі:

Прилади приймально-контрольні охоронні

3

І

ТОВ “СП “СЕНК”

(Україна)

/

Фірма “DSC”

(Канада)

 1.  

HSM3408

Розширювач зон

 1.  

HSM3204CXPCB

Репітер шини

 1.  

3G9080-EU

Комунікатор

 1.  

HS-2LCD PRO

Ротова клавіатура зі зчитувачем карток проксіміті

 1.  

HS-2LCD RF PRO8

Клавіатура з радіоприймачем та зчитувачем карток проксіміті

 1.  

HS-2LCD WF PRO8

Бездротова клавіатура зі зчитувачем карток проксіміті

 1.  

HS-2TCH PRO

Тачскрін клавіатура

Закінчення таблиці 4. Прилади приймально-контрольні охоронні і пожежні

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"РС-1616", "PC-1832",

у складі:

Прилади приймально-контрольні охоронні

2

І

ТОВ “СП “СЕНК”

(Україна)

/

Фірма “DSC”

(Канада)

 1.  

РС-5108

пристрій нарощування

 1.  

РС-5204

модуль джерела електроживлення

 1.  

РС-5208

модуль транзисторних виходів

 1.  

РС-1555

пристрій керування (клавіатура)

 1.  

TL-260

модуль зв'язку

 

5. СПОВІЩУВАЧІ ОХОРОННІ ДЛЯ ПРИМІЩЕНЬ (для об’єктів категорій А, Б, В)

5.1. Сповіщувачі охоронні точкові магнітоконтактні для приміщень

Таблиця 5.1. Сповіщувачі охоронні точкові магнітоконтактні для приміщень

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"ЕСМК-1", "ЕСМК-2",

"ЕСМК-3", "ЕСМК-4",

"ЕСМК-5", "ЕСМК-6",

"ЕСМК-7",

"ЕСМК-7П", "ЕСМК-7ЕП",

"ЕСМК-8", "ЕСМК-9ЕП",

"ЕСМК-Л"

Сповіщувачі охоронні точкові магнітоконтактні для приміщень

2

ІІІ

МП ТОВ “ЕЛЕКТРОН”

(Україна)

/

МП ТОВ “ЕЛЕКТРОН”

(Україна)

Продовження таблиці 5.1. Сповіщувачі охоронні точкові магнітоконтактні для приміщень

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"СОМК-1-1"(ИО-102-9-1),

"СОМК-1-3"(ИО-102-9-3),

"СОМК-1-8"(ИО-102-9-8),

"СОМК-1-9"(ИО-102-9-9),

"СОМК-1-3М"(ИО 102-9-3М)

Сповіщувачі охоронні точкові магнітоконтактні для приміщень

2

ІІІ

ТОВ "Алай"

(Україна)

/

ТОВ "Алай"

(Україна)

 1.  

"СОМК-3-1"(ИО 102-10-1),

"СОМК-3-4"(ИО 102-10-4),

"СОМК-3-11"(ИО 102-10-5)

Сповіщувачі охоронні точкові магнітоконтактні для приміщень

Продовження таблиці 5.1. Сповіщувачі охоронні точкові магнітоконтактні для приміщень

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"КС131РВ", "КС131РС"

Сповіщувачі охоронні точкові магнітоконтактні для приміщень

2

ІІ

ТОВ "Інтегрейтед Текнікал Віжн Лтд. "

(Україна)

/

ТОВ "Інтегрейтед Текнікал Віжн Лтд. "

(Україна)

Продовження таблиці 5.1. Сповіщувачі охоронні точкові магнітоконтактні

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"DC101", "DC121", "DC114"

Сповіщувачі охоронні точкові магнітоконтактні для приміщень

2

І

ТОВ "ТЕХНОСИСТЕМ"

(Україна)

/

UTC Fire & Security Kft.,

(Китай)

 1.  

"DC115"

Сповіщувач охоронний точковий магнітоконтактний для приміщень

2

І

ТОВ "ТЕХНОСИСТЕМ"

(Україна)

/

UTC Fire & Security Kft.,

(Тайвань)

Закінчення таблиці 5.1. Сповіщувачі охоронні точкові магнітоконтактні для приміщень

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"К-1", "К-1 BR"

Сповіщувачі охоронні точкові магнітоконтактні для приміщень

І

"SATEL" Sp. z o.o.

(Польща)

/

"SATEL" Sp. z o.o.

(Польща)

 1.  

"К-2", "К-2 BR"

 1.  

"К-3"

 1.  

"К-1 2Е", "К-1 2Е BR"

 1.  

"К-2 2Е", "К-2 2Е BR"

 1.  

"К-3 2Е"

 1.  

"S-1", "S-1 BR"

 1.  

"S-2", "S-2 BR"

 1.  

"S-3"

 1.  

"S-4", "S-4 BR"

 1.  

"В-1", "В-1 BR", "В-1 М",

"В-1 М BR", "В-1Т",

"В-1Т BR"

 1.  

"В-2", "В-2 BR", "В-2Т",

"В-2Т BR", "B-2S",

"B-2S BR"

 1.  

"В-3", "В-ЗА"

 1.  

"В-4М", "B-4L", "B-4S"

 

5.2. Сповіщувачі охоронні точкові тривожної сигналізації про напад для приміщень

Таблиця 5.2. Сповіщувачі охоронні точкові тривожної сигналізації про напад для приміщень

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"ИРТС", "ИРТС-1"

Сповіщувачі охоронні точкові магнітоконтактні тривожної сигналізації про напад для приміщень (стаціонарні ручні з пам’яттю тривог)

1

ІІІ

МП ТОВ “ЕЛЕКТРОН”

(Україна)

/

МП ТОВ “ЕЛЕКТРОН”

(Україна)

Продовження таблиці 5.2. Сповіщувачі охоронні точкові тривожної сигналізації про напад для приміщень

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"ГНОМ"(ИО 102-1)

Сповіщувач охоронний точковий тривожної сигналізації про напад для приміщень (стаціонарний ручний-ножний)

1

ІІ

ТОВ "Алай"

(Україна)

/

ТОВ "Алай"

(Україна)

Закінчення таблиці 5.2. Сповіщувачі охоронні точкові тривожної сигналізації про напад для приміщень

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"PNK-1"

Сповіщувач охоронний точковий тривожної сигналізації про напад для приміщень (стаціонарний ручний)

"SATEL" Sp. z o.o.

(Польща)

/

"SATEL" Sp. z o.o.

(Польща)

 

5.3. Сповіщувачі охоронні точкові затоплення для приміщень

Таблиця 5.3. Сповіщувачі охоронні точкові затоплення для приміщень

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

СПРУТ ("OCTOPUS+"),

СПРУТ ("OCTOPUS++")

Сповіщувачі охоронні точкові затоплення для приміщень

І

МП ТОВ “ЕЛЕКТРОН”

(Україна)

/

МП ТОВ “ЕЛЕКТРОН”

(Україна)

 

5.4. Сповіщувачі охоронні об’ємні оптико-електронні інфрачервоні пасивні для приміщень

Таблиця 5.4. Сповіщувачі охоронні об’ємні оптико-електронні інфрачервоні пасивні для приміщень

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"SWAN QUAD"

Сповіщувачі охоронні об'ємні оптико-електронні інфрачервоні пасивні для приміщень

ТОВ “БЕЗПЕКА” (Україна)

/

“CROW”(Ізраїль)

 1.  

"GENIUS", "GENIUS PLUS"

 1.  

"SRP-600"

 1.  

"TLC-360"

 1.  

"D&D"

Продовження таблиці 5.4. Сповіщувачі охоронні об’ємні оптико-електронні інфрачервоні пасивні для приміщень

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"BINGO"

Сповіщувач охоронний об'ємний оптико-електронний інфрачервоний пасивний для приміщень

2

ІІ

ТОВ “Сі. Ай. Ті. Лтд.” (Україна) / “VIDICON” (Ізраїль)

Продовження таблиці 5.4. Сповіщувачі охоронні об’ємні оптико-електронні інфрачервоні пасивні для приміщень

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"FX-50" QZ , QZL, SQ, SQL

Сповіщувачі охоронні об'ємні оптико-електронні інфрачервоні пасивні для приміщень

2

ТОВ “CТА Електроніка” (Україна) /

“OPTEX” (EUROPE) LTD (Китай)

 1.  

"SQ – 40", "SQ – 60"

 1.  

"SX360-Z", "ZVP"

 1.  

"FX –  360", "LP"

 1.  

"RXC-ST"

 1.  

"CX-702", "RS"

 1.  

"CDX-AM", "CDX-NAM"

 1.  

"KX-08"

 1.  

"LX-402", "LX-802N"

 1.  

"BX-80N", "BX-80NR"

 1.  

"VXI-ST", "VXI-AM",

"VXI-R", "VXI-RAM"

Сповіщувачі охоронні об'ємні оптико-електронні інфрачервоні пасивні для приміщень

2

IІІ

 1.  

"HX-40", "HX-40AM",

"HX-40RAM", "HX-80N",

"HX-80NAM", "HX-80NRAM"

 1.  

"FTN-ST", "FTN-AM",

"FTN-R", "FTN-RAM"

Сповіщувачі охоронні об'ємні оптико-електронні інфрачервоні пасивні (для приміщень)

2

 1.  

"LRP 100QS"

Сповіщувачі охоронні об'ємні оптико-електронні інфрачервоні пасивні для приміщень

2

IІІ

 1.  

"SIP-3020", "SIP-4010",

"SIP-404", "SIP-3020/5",

"SIP-4010/5", "SIP-404/5",

"SIP-5030", "SIP-100"

 1.  

"FMX-ST", "FMX-DST"

Сповіщувачі охоронні об'ємні оптико-електронні інфрачервоні пасивні для приміщень

2

 1.  

"VXS-AM", "VXS-RAM"

Продовження таблиці 5.4. Сповіщувачі охоронні об’ємні оптико-електронні інфрачервоні пасивні для приміщень

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"Рух"

Сповіщувач охоронний об'ємний оптико-електронний інфрачервоний пасивний для приміщень

ТОВ "Алай" (Україна)

 /

ТОВ "Алай" (Україна)

Продовження таблиці 5.4. Сповіщувачі охоронні об’ємні оптико-електронні інфрачервоні пасивні для приміщень

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"КС101", "КС101-РІ",

"КС101Р", "КС101Р-РІ",

"КС103", "КС103-РІ"

Сповіщувачі охоронні об'ємні оптико-електронні інфрачервоні пасивні для приміщень

2

ТОВ "Інтегрейтед Текнікал Віжн Лтд."

(Україна)

/

ТОВ "Інтегрейтед Текнікал Віжн Лтд."

(Україна)

Продовження таблиці 5.4. Сповіщувачі охоронні об’ємні оптико-електронні інфрачервоні пасивні для приміщень

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"AMBER", "AMBER 2Е",

"AMBER ECO"

Сповіщувачі охоронні об'ємні оптико-електронні інфрачервоні пасивні для приміщень

2

"SATEL" Sp. z o.o.

(Польща)

/

"SATEL" Sp. z o.o.

(Польща)

 1.  

"TOPAZ", "TOPAZ ECO",

"TOPAZ PET",

"TOPAZ PET ECO"

 1.  

"IVORY"

 1.  

"AQUA PLUS",

"AQUA PLUS VB",

"AQUA PLUS LR",

"AQUA S", "AQUA PRO",

"AQUA RING",

"AQUA RING S",

"AQUA PET",

"AQUA LUNA",

"GRAPHITE",

"GRAPHITE PET"

Продовження таблиці 5.4. Сповіщувачі охоронні об’ємні оптико-електронні інфрачервоні пасивні для приміщень

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"RK150DTGL00A"

Сповіщувач охоронний об'ємний оптико-електронний інфрачервоний пасивний для приміщень

2

I

ТОВ "ТЕХНОСИСТЕМ"

(Україна)

/

UTC Fire & Security Kft.

(Тайвань)

Закінчення таблиці 5.4. Сповіщувачі охоронні об’ємні оптико-електронні інфрачервоні пасивні (для приміщень)

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"BV-501", "BV-601"

Сповіщувачі охоронні об'ємні оптико-електронні інфрачервоні пасивні для приміщень

2

I

ТОВ "СП "СЕНК"

(Україна)

/

Фірма "DSC"

(Канада)

 1.  

"LC-100", "LC-101"

Сповіщувачі охоронні об'ємні оптико-електронні інфрачервоні пасивні для приміщень

5.5. Сповіщувачі об’ємні акустичні розбиття скла пасивні для приміщень

 

Таблиця 5.5. Сповіщувачі об’ємні акустичні розбиття скла пасивні для приміщень

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"GBD 2"

Сповіщувач об’ємний акустичний розбиття скла пасивний для приміщень (двоканальний)

ТОВ «БЕЗПЕКА» (Україна) / «CROW» (Ізраїль)

 1.  

"GBD-PLUS"

Сповіщувач об’ємний акустичний розбиття скла пасивний для приміщень

Продовження таблиці 5.5. Сповіщувачі об’ємні акустичні розбиття скла пасивні для приміщень

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"STAR"

Сповіщувач об’ємний акустичний розбиття скла пасивний для приміщень

2

II

ТОВ “Сі. Ай. Ті. Лтд.” (Україна) / “VIDICON”

(Ізраїль)

Продовження таблиці 5.5. Сповіщувачі об’ємні акустичні розбиття скла пасивні для приміщень

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"СОЛО"

Сповіщувач об’ємний акустичний розбиття скла пасивний для приміщень

ТОВ "Алай"

(Україна)/

ТОВ "Алай"

(Україна)

 

Продовження таблиці 5.5. Сповіщувачі об’ємні акустичні розбиття скла пасивні для приміщень

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"КС121", "КС121МР"

Сповіщувачі об’ємні акустичні розбиття скла пасивні для приміщень

2

II

ТОВ "Інтегрейтед Текнікал Віжн Лтд."

(Україна)

/

ТОВ "Інтегрейтед Текнікал Віжн Лтд."

(Україна)

Продовження таблиці 5.5. Сповіщувачі об’ємні акустичні розбиття скла пасивні для приміщень

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"GS903N"

Сповіщувач об’ємний акустичний розбиття скла пасивний для приміщень

2

II

ТОВ "ТЕХНОСИСТЕМ"

(Україна)

/

UTC Fire & Security Kft.,

(Тайвань)

Продовження таблиці 5.5. Сповіщувачі об’ємні акустичні розбиття скла пасивні для приміщень

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"INDIGO", "MAGENTA"

Сповіщувачі об’ємні акустичні розбиття скла пасивні для приміщень

2

II

"SATEL" Sp. z o.o.

(Польща)

/

"SATEL" Sp. z o.o.

(Польща)

 

Закінчення таблиці 5.5. Сповіщувачі об’ємні акустичні розбиття скла пасивні для приміщень

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"LC-105"

Сповіщувач охоронний акустичний розбиття скла для приміщень

2

I

ТОВ "СП "СЕНК"

(Україна)

/

Фірма "DSC"

(Канада)

5.6. Сповіщувачі охоронні поверхневі вібраційні пасивні для приміщень

 

Таблиця 5.6. Сповіщувачі охоронні поверхневі вібраційні пасивні для приміщень

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"VIB 2000"

Сповіщувачі охоронні поверхневі вібраційні пасивні для приміщень

ТОВ “БЕЗПЕКА”

(Україна) /

“CROW” (Ізраїль)

 1.  

"VIBRO"

Сповіщувачі охоронні поверхневі вібраційні пасивні для приміщень

II

ТОВ “СТА Електроніка” (Україна) /

“OPTEX” (EUROPE) LTD  (Китай)

5.7. Сповіщувачі охоронні скомбіновані для приміщень

 

Таблиця 5.7. Сповіщувачі охоронні скомбіновані для приміщень

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"SWAN PGB", "SWAN 1000"

Сповіщувачі охоронні скомбіновані об’ємні оптико-електронні інфрачервоні пасивні та мікрохвильові активні для приміщень

ТОВ “БЕЗПЕКА”

(Україна) /

“CROW” (Ізраїль)

 1.  

"CROW SRPG2"

Сповіщувач охоронний скомбінований об'ємний оптико-електронний інфрачервоний пасивний та акустичний розбиття скла пасивний для приміщень

Продовження таблиці 5.7. Сповіщувачі охоронні скомбіновані для приміщень

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"IX"

Сповіщувач охоронний скомбінований об’ємний оптико-електронний інфрачервоний пасивний та мікрохвильовий активний для приміщень

2

ІІ

ТОВ “Сі. Ай. Ті. Лтд.” (Україна) /

“VIDICON” (Ізраїль)

 1.  

"FLASH"

Сповіщувач охоронний скомбінований об'ємний оптико-електронний інфрачервоний пасивний та акустичний розбиття скла пасивний для приміщень

 

Продовження таблиці 5.7. Сповіщувачі охоронні скомбіновані для приміщень

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"MX-40 QZ", "MX-50QZ"

Сповіщувачі охоронні скомбіновані об’ємні оптико-електронні інфрачервоні пасивні та мікрохвильові активні для приміщень

2

II

ТОВ "СТА ЕЛЕКТРОНІКА"

(Україна)

 /

Фірма "ОРТЕХ (DONGGUAN) CO., LTD" (Китай)

 1.  

"RXC-DT", "RXC-DT-Х5",

"RXC-DTPL"

 1.  

"DX-60PLUS"

 1.  

"CDX-DAM"

 1.  

"OML-DT"

 1.  

"FMX-DT"

 1.  

"VXI-DAM, "VXI-RDAM",

"VXI-RDAM-Х5"

Сповіщувачі охоронні скомбіновані об’ємні оптико-електронні інфрачервоні пасивні та мікрохвильові активні для приміщень

2

III

 1.  

"HX-40DAM

Продовження таблиці 5.7. Сповіщувачі охоронні скомбіновані для приміщень

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"ДУЕТ"

Сповіщувач охоронний скомбінований об'ємний оптико-електронний інфрачервоний пасивний та акустичний розбиття скла пасивний для приміщень

ТОВ "Алай"

(Україна)

/

ТОВ "Алай"

(Україна)

Продовження таблиці 5.7. Сповіщувачі охоронні скомбіновані для приміщень

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"КС141", "КС141-РІ"

Сповіщувачі охоронні скомбіновані об'ємні оптико-електронні інфрачервоні пасивні та акустичні розбиття скла пасивні для приміщень

2

II

ТОВ "Інтегрейтед Текнікал Віжн Лтд."

(Україна)

/

ТОВ "Інтегрейтед Текнікал Віжн Лтд."

(Україна)

Продовження таблиці 5.7. Сповіщувачі охоронні скомбіновані для приміщень

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"DD1012"

Сповіщувач охоронний скомбінований об’ємний оптико-електронний інфрачервоний пасивний та мікрохвильовий активний для приміщень

2

II

ТОВ "ТЕХНОСИСТЕМ"

(Україна)

/

UTC Fire & Security Kft.,

(Тайвань)

Продовження таблиці 5.7. Сповіщувачі охоронні скомбіновані для приміщень

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"AGATE"

Сповіщувач охоронний скомбінований об’ємний оптико-електронний інфрачервоний пасивний та мікрохвильовий активний для приміщень

2

III

"SATEL" Sp. z o.o.

(Польща)

/

"SATEL" Sp. z o.o.

(Польща)

 

 1.  

"SILVER", "GREY",

"GREY PLUS", "COBALT",

"COBALT PLUS",

"COBALT PRO"

Сповіщувачі охоронні скомбіновані об'ємні оптико-електронні інфрачервоні пасивні та акустичні розбиття скла пасивні для приміщень

2

II

 1.  

"NAVY", "NAVY ECO"

Сповіщувач охоронний скомбінований об'ємний оптико-електронний інфрачервоний пасивний та акустичний розбиття скла пасивний для приміщень

2

II

 1.  

"VD-1", "VD-1 BR"

Сповіщувачі охоронний скомбінований поверхневий вібраційний п’езоелектричиний та точковий магнітоконтактний для приміщень

2

II

Закінчення таблиці 5.7. Сповіщувачі об’ємні акустичні розбиття скла пасивні для приміщень

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"LC-102"

Сповіщувач охоронний скомбінований об'ємний оптико-електронний інфрачервоний пасивний та акустичний розбиття скла для приміщень

2

I

ТОВ "СП "СЕНК"

(Україна)

/

Фірма "DSC"

(Канада)

 1.  

"BV-501GB"

Сповіщувач охоронний скомбінований для приміщень

 1.  

"LC-103", "LC-104",

"LC-151","LC-171"

Сповіщувачі охоронні скомбіновані для приміщень

6. СПОВІЩУВАЧІ ОХОРОННІ ЗОВНІШНІ (для об’єктів категорій А, Б, В)

 

6.1. Сповіщувачі охоронні лінійні оптико-електронні інфрачервоні активні зовнішні

Таблиця 6.1. Сповіщувачі охоронні лінійні оптико-електронні інфрачервоні активні зовнішні

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"ИД-40", "ИД-70",

"ИД2-50Ш", "ИД2-100"

Сповіщувачі охоронні лінійні оптико-електронні інфрачервоні активні зовнішні для периметрів

2

ІІІ

ТОВ АІБ "Юго-Запад"

(Україна)

/

ТОВ АІБ "Юго-Запад"

(Україна)

Закінчення таблиці 6.1. Сповіщувачі охоронні лінійні оптико-електронні інфрачервоні активні зовнішні

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"AX-70/130/200TN",

"AX-100/200PLUS",

"AX-100/200TF",

“AX-650TF"

Сповіщувачі охоронні лінійні оптико-електронні інфрачервоні активний зовнішні для периметрів

III

ТОВ “СТА Електроніка” (Україна)

 /

“OPTEX” (EUROPE) LTD  (Китай)

 1.  

"AX-250/500PLUS",

"AX-350 DH TS"

Сповіщувачі охоронні лінійні оптико-електронні інфрачервоні активні зовнішні для периметрів

 1.  

"AX-100/200TFR"

Сповіщувачі охоронні лінійні оптико-електронні інфрачервоні зовнішні для периметрів

II

 1.  

"BX-100PLUS"

Сповіщувачі охоронні лінійні оптико-електронні інфрачервоні активні зовнішні для периметрів

III

 1.  

"SL-650QN",

"SL-650QDM",

"SL-650QDP",

"SL-650QDP-BT",

"SL-350QNR",

"SL-350QFR"

Сповіщувачі охоронні лінійні оптико-електронні інфрачервоні активні зовнішні для периметрів

III

 1.  

"RFB-100D-IP SET",

"RFB-200D-IP SET"

Сповіщувачі охоронні лінійні оптико-волоконні активні зовнішні для периметрів

 1.  

"RLS-3060SH"

Сповіщувач охоронний лінійний оптико-електронний інфрачервоний активний зовнішній для периметрів

II

 1.  

"SL-100TNR"

Сповіщувач охоронний лінійний оптико-електронний інфрачервоний активний зовнішній для периметрів

 1.  

"SL-200QN"

Сповіщувачі охоронні лінійні оптико-електронні інфрачервоні активні зовнішні для периметрів

III

 1.  

"SL-200QDM"

 1.  

"SL-200QDP"

 1.  

"SL-200QDP-BT"

 1.  

"SL-350QN"

 1.  

"SL-350QDM"

 1.  

"SL-350QDP"

 1.  

"SL-350QDP-BT"

 1.  

"RLS-3060SH", "RLS-3060L"

Сповіщувачі охоронні лінійні оптико-електронні інфрачервоні активні зовнішні для периметрів

II

 1.  

"RLS-2020I", "RLS-2020S"

Сповіщувачі охоронні лінійні оптико-електронні інфрачервоні активні зовнішні для периметрів

III

6.2. Сповіщувачі охоронні поверхневі оптико-електронні інфрачервоні зовнішні

 

Таблиця 6.2. Сповіщувачі охоронні поверхневі оптико-електронні інфрачервоні активні зовнішні

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"ACTIVA-2",

"ACTIVA-2 BR",

"ACTIVA-3",

"ACTIVA-3 BR",

"ACTIVA-4",

"ACTIVA-4 BR",

"ACTIVA-5",

"АCTIVA-5 BR"

"ACTIVA-6",

"АCTIVA-6 BR",

"ACTIVA-7",

"ACTIVA-7 BR",

"АCTIVA-8",

"ACTIVA-8 BR"

Сповіщувачі охоронні поверхневі оптико-електронні інфрачервоні активні зовнішні

2

III

"SATEL" Sp. z o.o.

(Польща)

/

"SATEL" Sp. z o.o.

(Польща)

 

6.3. Сповіщувачі охоронні скомбіновані зовнішні

Таблиця 6.3. Сповіщувачі охоронні скомбіновані зовнішні

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"EDS 2000", "EDS 3000"

Сповіщувачі охоронні скомбіновані інфрачервоні та мікрохвильові зовнішні

2

ТОВ “БЕЗПЕКА”

(Україна)

/

“CROW” (Ізраїль)

Закінчення таблиці 6.3. Сповіщувачі охоронні скомбіновані зовнішні

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"OPAL", "OPAL GY",

"OPAL PLUS",

"OPAL PLUS GY",

"OPAL PLUS GY SET",

"OPAL PLUS SET",

OPAL PRO SET,

OPAL PRO GY SET

Cповіщувачі охоронні скомбіновані об'ємні оптико-електронні інфрачервоні пасивні та мікрохвильові активні зовнішні

2

III

"SATEL" Sp. z o.o.

(Польща)

/

"SATEL" Sp. z o.o.

(Польща)

 1.  

"OPAL PRO",

"OPAL PRO GY"

Cповіщувачі охоронні скомбіновані об'ємні оптико-електронні інфрачервоні пасивні та мікрохвильові активні зовнішні

3

III

 1.  

"AOD-200", "AOD-200 GY"

Cповіщувачі охоронні скомбіновані об'ємні оптико-електронні інфрачервоні пасивні та мікрохвильові активні зовнішні

2

III

 

 

 

7. ОПОВІЩУВАЧІ ЗВУКОВІ, СВІТЛОВІ, СВІТЛОЗВУКОВІ (для об’єктів категорій А, Б, В)

Таблиця 7. Оповіщувачі звукові, світлові, світлозвукові

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"ОСЗ-1", "ОСЗ-2", "ОСЗ-3"

"ОСЗ-4", "ОСЗ-6"

"ОСЗ-7", "ОСЗ-8", "ОСЗ-9"

(ТУ У 31.6-21572249-012:2006)

Оповіщувачі світлозвукові

2

III

МП ТОВ “ЕЛЕКТРОН”

(Україна)

/

МП ТОВ “ЕЛЕКТРОН”

(Україна)

 

 1.  

"ОСЗ-5"

Оповіщувач світлозвуковий

3

III

Продовження таблиці 7. Оповіщувачі звукові, світлові, світлозвукові

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"ДЖМІЛЬ" ОСЗ

(ТУ У 31.6 25499704.002-2007)

Оповіщувач світлозвуковий. Тип А металевий корпус

ТОВ “ТІРАС-12”

(Україна)

/

ТОВ “ТІРАС-12”

(Україна)

 

 1.  

"ДЖМІЛЬ-1" ОСЗ,

"ДЖМІЛЬ-2" ОСЗ

(ТУ У 31.6 25499704.002-2007)

Оповіщувачі світлозвукові. Тип Б пластикові корпуси

Продовження таблиці 7. Оповіщувачі звукові, світлові, світлозвукові

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"ОПО-201-1", "ОПО-201-2"

Оповіщувачі світлозвукові

2

III

ТОВ "Алай"

(Україна)

/

ТОВ "Алай"

(Україна)

 

 1.  

ОПОК-401-2 "Цикада-2",

ОПОК-401-3 "Цикада-3"

Продовження таблиці 7. Оповіщувачі звукові, світлові, світлозвукові

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"SAEL2010PROF/AS"

Оповіщувач світлозвуковий

2

IV

ТОВ "ТЕХНОСИСТЕМ"

(Україна)

/

"StP Kft" (Угорщина)

Закінчення таблиці 7. Оповіщувачі звукові, світлові, світлозвукові

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"SPW-100", "SPW-150"

Оповіщувачі звукові для приміщень

2

II

"SATEL" Sp. z o.o.

(Польща)

/

"SATEL" Sp. z o.o.

(Польща)

 1.  

"SPW-210 R",

"SPW-210 BL",

"SPW-210 О",

"SPW-220 R",

"SPW-220 BL",

"SPW-220 О",

"SPW-250 R",

"SPW-250 BL",

"SPW-250 О",

"SOW-300 R",

"SOW-300 BL",

"SOW-300 О"

Оповіщувачі світлозвукові для приміщень

2

II

 1.  

ASP-100 R"

Оповіщувач охоронний світлозвуковий для приміщень

2

III

 1.  

"SD-3001 R", "SD-3001 BL",

"SD-3001 О", "SD-6000 R",

"SP-500 R", "SP-500 BL",

"SP-500 О", "SP-4001 R",

"SP-4001 BL", "SP-4001 О",

"SP-4002 R", "SP-4002 BL",

"SP-4002 О", "SP-4003 R",

"SP-4003 BL", "SP-4003 О",

"SP-4004 R", "SP-4004 BL",

"SP-4006 R", "SP-4006 BL",

"SP-4006 О", "SP-6500 R"

Оповіщувачі світлозвукові зовнішні

2

IV

"SATEL" Sp. z o.o.

(Польща)

/

"SATEL" Sp. z o.o.

(Польща)

 1.  

"SPL -2010 R",

"SPL -2010 BL",

"SPL -2010 О",

"SPL -2030 R",

"SPL -2030 BL",

"SPL -2030 О",

"SPL -5010 R",

"SPL -5010 BL",

"SPL -5010 О",

"SPL -5020 R",

"SPL -5020 BL",

"SPL -5020 О",

"SPLZ 1011 R",

"SPLZ 1011 BL",

"SPLZ 1011 О"

Оповіщувачі світлозвукові зовнішні

2

IV

8. СИСТЕМИ КОНТРОЛЮВАННЯ ДОСТУПУ (для об’єктів категорій А, Б, В)

 

Таблиця 8. Системи контролювання доступу

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"ACCO"

у складі:

Система контролювання доступу

 

 

 

"SATEL" Sp. z o.o.

(Польща)

/

"SATEL" Sp. z o.o.

(Польща)

 1.  

ACCO-NT

Процесорна плата

II

 1.  

АССО-КР, ACCO-KP-PS,

ACCO-KPWG,

ACCO-KPWG-PS,

ACCO-USB

Контролери

 1.  

ACCO-KLCDR-BG,

ACCO-KLCDR-BW,

ACCO-SCR-BG

Пристрої керування (клавіатури зі зчитувачами карток доступу)

 1.  

ACCO-USB-CZ, CZ-USB-1

Зчитувачі карток доступу

 1.  

BR-STD-1, BR-STD-2

Пристрої керування (брелоки)

 1.  

RX-1K, RX-2K, RX-4K,

RE-1K, RE-2K, RE-4K,

RXH-1K, RXH-2K, RXH-4K

Контролери

 1.  

Р-2, Р-4, Т-1, Т-2, Т-4, ОРТ-1

Пристрої керування (брелоки)

 1.  

MZ-1S, MZ-2S, MZ-3S, MZ-1L, MZ-2L, MZ-3L, MZ-1CT, MZ-2CT, MZ-3CT

Клемні колодки

 

 

9. СИСТЕМИ ТЕЛЕ(ВІДЕО)СПОСТЕРЕЖЕННЯ ОХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (для об’єктів категорій А, Б, В)

Таблиця 9. Системи теле(відео)спостереження охоронного призначення

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

Устатковання систем теле(відео)спостереження

Компоненти систем теле(відео)спостереження охоронного призначення

 

 

 

 

 1.  

"Hikvision

DS-2CS54A7P-PH-28"

Відеокамера охоронного призначення

IV

ТОВ "ТЕХНОСИСТЕМ"

(Україна) /

Hikvision (Китай)

 1.  

"Vidux" (ТМ)

"VDX-PRO-BX-1080P-ABF"

у складі:

Відеокамера охоронного призначення

IV

ТОВ "ТЕХНОСИСТЕМ"

(Україна) /

Vidux Technologies LTD

(Угорщина)

 1.  

VDX-ACC-WM-BX

Кронштейн

 1.  

"Vidux" (ТМ)

"VDX-PRO-ID-1080P-ML"

у складі:

Відеокамера охоронного призначення

 1.  

VDX-ACC-WM-ID2

Консоль

 1.  

"Vidux" (ТМ)

"VDX-OD-1080P-ML-IR-

-WDR"

у складі:

Відеокамера охоронного призначення

 1.  

VDX-ACC-JB-OD-VF

Розподільча коробка

 1.  

VDX-ACC-WM-OD-VF

Кронштейн

 1.  

"Vidux" (ТМ)

"VDX-ATM-1.3MP-WDR-B"

у складі:

Відеокамера охоронного призначення

 1.  

VDX-ACC-ATM-BL,

VDX-ACC-ATM-UNIV

Консолі

 1.  

"Vidux" (ТМ)

"VDX-OD-1080P-FX-IR-

-WDR-2"

у складі:

Відеокамера охоронного призначення

 1.  

VDX-ACC-JB-OD-FX

Розподільча коробка

 1.  

"Vidux" (ТМ)

"VDX-OD-1080P-FX-IR-

-WDR-4"

 у складі:

Відеокамера охоронного призначення

 1.  

VDX-ACC-JB-OD-FX

Розподільча коробка

 1.  

"Vidux" (ТМ)

"VDX-IB-1080P-FX-50M-6"

Відеокамера охоронного призначення

 1.  

"WALK-DVR-CF-V"

Відеореєстратор охоронного призначення

II

ТОВ "ТЕХНОСИСТЕМ"

(Україна) /

"StP Kft" (Угорщина)

10. СИСТЕМИ ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ та МОНІТОРИНГУ МОБІЛЬНИХ ОБ’ЄТІВ

 

Таблиця 10. Системи охоронної сигналізації для автомобілів та моніторингу мобільних об’єктів

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"COBRA"

моделі:

"G 193", "G 196", "G 198",

"G 363", "G 366", "G 368"

Прилади приймально-контрольні охоронні для автомобілів

Фірма “Cobra Automotive Technologies S.p.A.” (Італія)

/

ТОВ “ПРО ПЛЮС”

(Україна)

 1.  

"COBRA"

моделі:

"3863", "3868", "4610",

"4615", "4620", "4625",

"4626", "4635", "4685"

Прилади приймально-контрольні охоронні для автомобілів

 1.  

"COBRA"

модель:

"2057"

Сповіщувач охоронний п’єзоелектричний вібраційний

 1.  

"COBRA"

моделі:

0156, 0158, 0256, 0258, 0356,

0358, R194, F194, R294, F294,

R394, F394

Пристрої сигналізації для паркування автомобілів

11. ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ОХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

 

Таблиця 11. Джерела електроживлення для технічних засобів охоронного призначення

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

БЖ 1215,

БЖ 1220,

БЖ 1230

Блоки електроживлення

2

II

ТОВ “Тірас-12”

(Україна)

/

ТОВ “Тірас-12”

(Україна)

 1.  

БП 1215

Блок електроживлення

 

 

12. ІНШЕ ОХОРОННЕ УСТАТКОВАННЯ (для об’єктів категорій А, Б, В)

Таблиця 12. Інше охоронне устатковання

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

"УГЗ-1", "УГЗ-8"

Пристрої грозозахисту

2

II

ТОВ "АЛАЙ"

(Україна)

/

ТОВ "АЛАЙ"

(Україна)

 1.  

"УК-1", "УК-2",

"УК-3", "УК-4"

Пристрої комутаційні

2

I

 1.  

"УС-1"

Пристрій сигнальний

2

III

 

Продовження таблиці 12. Інше охоронне устатковання

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

“Дунай-TRL”,

“Дунай-АД3L-TM”,

“Дунай-АД3L”

Пристрої керування охоронні для взяття-зняття з охорони приладів приймально-контрольних

ТОВ "НВФ "ВЕНБЕСТ-ЛТД" (Україна)

/

ТОВ "НВФ "ВЕНБЕСТ-ЛТД" (Україна)

 1.  

"Дунай-G1S", "Дунай-G1R"

Пристрої сполучення об’єктові системи передавання тривожних сповіщень для переобладнання приладів приймально-контрольних охоронно-пожежних "Дунай-8/32", "Дунай-16/32", "Дунай-4.2", "ВБД6-2", "ВБД4" на канал зв'язку по мережі GSM

SP1

I

Закінчення таблиці 12. Інше охоронне устатковання

з/п

Найменування

Призначення

та особливості використання

Категорія

передавання

Ступінь

безпеки

Клас

довкілля

Постачальник /

виробник

 1.  

DJ1191/FDA191

Пристрій індикації оптичний

ТОВ "ТЕХНОСИСТЕМ"

(Україна) /

Siemens Ltd. (Китай)

 1.  

AI673

Пристрій індикації оптично-звуковий

2

I

*ПРИМІТКА: вибір та встановлення технічних засобів охоронного призначення для всіх категорій підохоронних об’єктів здійснюється територіальними підрозділами ДПО самостійно, за умови наявності діючого сертифікату відповідності.

 

Начальник Управління технічної охорони

Департаменту поліції охорони

 

В.І. Новіков

 

 

 

Додаток 1

Інформація про постачальників технічних засобів, що наведені в Переліку

 

з/п

Назва підприємства

Адреса, телефони, сайт, електронна пошта

 1.  

“Алай” ТОВ

Україна, 03061, м. Київ, пр-т Отрадний, буд.95 А2, офіс 202

 1.  

“АЯКС” ТОВ НВП

Україна, 04073, м .Київ, вул. Скляренка, буд.5.

URL: http://www.secur.ua

 1.  

“БЕЗПЕКА Київ” ТОВ

Україна, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд.6.

Тел./Факс: (044) 490-28-38, 251-23-33.

URL: http://www.bezpeka.com.ua. Е-mail: [email protected]

 1.  

“ВЕНБЕСТ ЛТД” ТОВ

Розробка, виробництво і сервіс ТЗО:

тел/факс: (044) 567-8159 (багатоканальний).

URL: http://www.venbest.com.ua. E-mail: [email protected]

Продаж і впровадження ТЗО: Україна, 03062, м. Київ, Пр-т. Перемоги 73/1.

Тел/Факс: (044) 502-1476 (багатоканальний).

URL: http://www.venbest.com.ua. E-mail: [email protected]

 1.  

“ВІАТЕК” ТОВ

Україна, м. Київ, вул. Академіка Філатова, буд.10А

 1.  

“ЕЛЕКТРОН” МП ТОВ

Україна, 04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 22.

Тел.: (044) 430-8087, (044) 464-1540

URL: http://www.elektron.kiev.ua. E-mail: [email protected]

 1.  

“ІНТЕГРАЛ” ВКП ТОВ

Україна, Київської обл., 07300, м. Вишгород, вул.Межигірського Спаса, буд.6-Д

Тел: (044) 390-82-89.

Е-mail: [email protected]

 1.  

“Інтегрейтед Текнікал Віжн Лтд.” ТОВ

Україна, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 1.

Тел. (044) 248 19 90

 1.  

“КАЛІПСО 2015” ТОВ

Україна, 65009, м. Одеса, вул. Генуезька, буд.5, к.57

 1.  

“Кронос” НВП

Україна, 83004, м. Донецьк, вул. Університетська, 112

 1.  

“ОПТА-ФОРТ” ТОВ

Україна, 04112, м. Київ, вул. Тимофія Шамрило, буд.7Б

 1.  

“Охорона і Безпека” АТ

Україна, 61002, м. Харків, вул. Чубаря, буд.10/12.

Тел.: (057) 714-9133. Факс: (057) 715-1465.

URL: http://www.p-sec.eu. Е-mail: [email protected]

 1.  

“ПРО ПЛЮС” ТОВ

Україна, 07400, м. Бровари, вул. Київська, буд.290, кв. 33

 1.  

“СЕЙБА” ТОВ

Україна, 01001, м. Київ, вул. Данькевича, буд.7-А, кв.133

 1.  

“СЕНК” СП ТОВ

Україна, 88017, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул Собранецька 100

Тел. (0312) 64-23-00. Факс. (03122) 64-23-23.

Е-mail: [email protected]

 1.  

“Сі. Ай. Ті. Лтд.” ТОВ

Україна, 01001, м. Київ, вул. Еспланадна, буд.4/6, офіс 111.

Тел./факс: (044) 284-3112; (044) 287-3127; (044) 289-5116.

URL: http://www.cit-guard.kiev.ua. E-mail: [email protected]

 1.  

“СТА Електроніка” ТОВ

Україна, 03150, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, буд.3.

Тел.: (044) 247-4717. Факс: (044) 247-4718.

URL: http://www. sta.com.ua.

E-mail: [email protected]/ (відділ продажу), [email protected] (технічний відділ)

 1.  

“ТЕХНОСИСТЕМ” ТОВ

Україна, 04053, м. Київ, вул. Гоголівська, буд.43

 1.  

“Тірас-12” ТОВ

Україна, 21021, м. Вінниця, 2-й пров. Хмельницького шосе, 8.

Комерційна служба: тел./факс: (0432) 52-3103; 52-3046.

Технічний відділ: тел: (0432) 52-3026.

URL: http://www.adt.com.ua. Е-mail: [email protected], [email protected]

 1.  

“Юго-Запад” ТОВ АІБ

Україна, 65010, м. Одеса, вул. Палубна, буд.9/3,

Факс/Тел.: (048) 777-66-11, 728-99-90.

E-mail: [email protected]

 1.  

“SATEL” Sp. z o.o.

Польща, Poland, 80-298, Gdansk, ul. Budowlanych 66.

Тел. (4858) 320-94-00. Факс (4858) 320-94-01.

Уповноважений представник фірми "Satel Sp. z o.o. в Україні

"ТОВ "ДІФЕНС", Україна, 03150, м. Київ, вул. А. Барбюса 16, офіс 3,

Тел. 044-334-40-60.

E-mail: [email protected]

 

 

 

Додаток 2

 

Класифікація об’єктів, що охороняються

(виписка з ГСТУ 78.11.001-98 “Укріпленість об’єктів, що охороняються

за допомогою пультів централізованого спостереження Державної служби охорони”)

 

“… 5.1 Залежно від значимості, виду та концентрації матеріальних, історичних, культурних та інших цінностей, що зберігаються на об'єктах та в приміщеннях, що охороняються, ці об'єкти та приміщення розподіляються на три категорії (А, Б, В).

5.1.1 Об'єкти категорії "А":

а) об'єкти життєзабезпечення населених пунктів;

б) фабрики та центральні сховища грошових знаків та цінних паперів;

в) об'єкти Державного комітету по телебаченню та радіомовленню;

г) державні центральні статистичні управління;

ґ) сховища державних архівів;

д) особливо важливі приміщення, де зберігаються:

 • кошти, незалежно від дозволеного залишку зберігання ( поштові відділення та вузли зв'язку, виплатні каси підприємств, організацій, установ, головні об'єднані каси торговельних підприємств, обмінні пункти валюти та ін.);
 • зброя, боєприпаси (стрілецькі тири, кімнати зберігання зброї підприємств та закладів освіти, стрілецькі стенди, магазини з реалізації мисливської і спортивної зброї, майстерні з ремонту зброї та ін.);
 • наркотичні та психотропні речовини, прекурсори, отрути (бази аптекоуправлінь, аптеки, склади мобрезерву, наукові, медичні та  інші  установи,  у практиці яких використовуються ці речовини);
 • дорогоцінні метали та каміння, ювелірні вироби з них (ювелірні заводи і майстерні, магазини, ломбарди, бази, склади, сховища підприємств, установ та організацій, що використовують у своїй діяльності дорогоцінні метали та каміння, пункти закупівлі дорогоцінних металів і каміння та ін.);
 • історичні та культурні цінності державного значення (музеї, картинні галереї, фондосховища музеїв, наукові бібліотеки та ін.);
 • вибухові та радіоактивні речовини і матеріали;
 • бази та склади зі зберіганням цінностей на суму понад 100 тисяч мінімальних зарплат;

е) інші об'єкти державного значення.

5.1.2 Об'єкти та приміщення категорії "Б" (підприємства, магазини, бази, сховища та ін.), де зберігаються:

а ) комп'ютерна техніка;

б ) малогабаритна та дефіцитна оргтехніка;

в ) відео- та аудіотехніка, що користується попитом;

г ) кіно-, фототехніка;

ґ ) хутра натуральні та штучні і вироби з них;

д ) шкіра натуральна та вироби з неї;

е ) автомобілі та запасні частини до них;

е ) промислові та продовольчі товари повсякденного попиту;

ж) технологічне та господарче обладнання;

з ) технічна та конструкторська документація;

й ) інвентар, напівфабрикати та ін.;

і ) інші цінні товари.

5.1.3 Об'єкти та приміщення категорії "В":

 • особисте майно громадян (квартири, садиби громадян, гаражі, дачі, автомобільні стоянки  та ін.)…”.